Mimmin maljan voitto taas Poriin

Mimmin maljasta kisattiin Nokialla lauantaina 13.4.2019 Länsi-Suomen (LSPeL) ja Hämeen (HPL) pelastusliittojen palokuntanaisten kesken. Porin VPK:n joukkue, Eliisa Ohrankämmen,Miia Ruusulaakso ja Taina Saari, veivät voiton, toiseksi tuli Ylöjärvi ja kolmanneksi Turku.

Kilpailussa on viisi tehtävää. Osa liittyy palokunnan toimintaan, osa naisosaston toimintaan ja osa voi olla kokonaan palokunnan tehtävien ulkopuolelta. Joukkueen jäsenet voivat sopia keskenään tehtävien suorittajat ja suoritusjärjestyksen. Tehtäviä voi suorittaa yhtäaikaisesti eli kaikkien joukkueen jäsenten ei välttämättä tarvitse osallistua jokaisen tehtävän suorittamiseen.

Kilpailussa ratkaisee suoritusaika. Aika päättyy, kun kaikki radalla olevat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja koko joukkue on ylittänyt maalilinjan. Kullakin rastilla tehtävää valvova tuomari laskee kädessään olevan lipun merkiksi hyväksytystä suorituksesta. Radalla käytettävä kokonaisaika on 10 minuuttia / joukkue.

Soittokunnan toimintakertomus 2018

Soittokunnan toiminta vuonna 2018 jatkui perinteisesti soittotaidon ja yhteissoiton kehittämisen sekä esiintymisten ja yhteisen toiminnan merkeissä. Soittokunta on yksi Porin VPK:n kuudesta osastosta ja toimii samalla Otsolan kansalaisopiston musiikkiopetuksen kurssina.

Soittokunnan koulutuksesta ja johtamisesta vastasi kapellimestari Markku Ollila, joka toimi myös osastonjohtajana. Varakapellimestarina oli Heikki Takala.

Johtokunnan jäseninä toimivat Saana Pulkkinen, Heikki Takala, Teija Takala, Juho Nordman ja Sari Vesiluoma. Johtokunnan puheenjohtajana toimi Heikki Takala, varapuheenjohtajana Juho Norman, sihteerinä, rahastonhoitajana ja nuotistonhoitajana Teija Takala, kalustonhoitajana Juho Nordman ja puvustonhoitajana Saana Pulkkinen.

Soittokunnan jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 29. Soittajien osallistumisaktiivisuus ja sitoutuminen toimintaan on ollut hyvä. Vuoden harrastustuntien yhteismäärä oli 3043 tuntia. Harjoituskertoja oli 47 ja soittokeikkoja oli yhteensä 17. Saksofonikvartetti ”Brankkarikvartetti” jatkoi toimintaansa, harjoitteli 11 kertaa ja esiintyi kolme kertaa.

Vuosi 2018 oli soittokunnan 134. toimintavuosi. Soittokunnan esiintymisiä ja tapahtumia olivat laskiaismarssi, Satakunnan vapautumisen juhla, Otsolan kevätnäytös, soittokunnan konsertti ”Kevätrapsodia”, Porin kesäyön marssi, Porin VPK:n 155-v.juhla, VPK:n lauluilta, Kesäinen puhallus Satakielilavalla, Kaasmarkun VPK:n 120-v.juhla, Porin päivän soitto palokunnan pihassa, Lounais-Suomen alueen soittokuntien yhteisleiri Eurajoen kristillisellä opistolla, Päivä palokunnassa-tapahtuma ja uuden vuoden vastaanotto raatihuoneella sekä perinteiset oman palokunnan kokoukset.

Vuoden viimeinen soittokunnan keikka oli kaupungin kulttuuritoimen järjestämä uuden vuoden vastaanotto raatihuoneella. Tämä tilaisuus on VPK:n soittokunnan osalta joka toinen vuosi toistuva perinne monien vuosien ajalta.

Brankkarikvartetin ohjelmaan sisältyi palokuntaveteraanien Kuusiapilakongressi Virkistyshotelli Yyterissä, lakkiaistervehdykset kesäkuun alussa ja esiintyminen Diakonialaitoksen Diavire-hoitokodissa marraskuussa.

Seuraavan toimintavuoden haasteisiin lähdetään edelleen kapellimestari Markku Ollilan johdolla. Soittokunta haluaa jatkaa uutta oppivana ja kehittyvänä puhallinorkesterina.

Esitämme lämpimät kiitokset kuluneesta vuodesta Soittokunnan jäsenille, Porin VPK:n hallinnolle sekä kaikille muille VPK:n jäsenille, jotka ovat osaltaan auttaneet Soittokunnan toimintaa.

Markku Ollila, soittokunnan johtaja

Heikki Takala, puheenjohtaja

Klubitoimikunnan toimintakertomus 2018

Kokoukset           
Kulunut vuosi oli Klubitoimikunnan 131.  Kokouksia on pidetty kuukauden 1. maanantaina yhteensä 9 kertaa.

Jäsenet                
Klubitoimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Petri Vallin Esikunnasta Lauri Lempinen, Matti Kraapo, Pertti Koponen ja Ari Lehtimäki sihteerinä. Hallituksesta Tarja Hakanen, Palokunnan päällikkö Joonas Kekki, Hälytysosastosta Lauri Turtola ja Esa Ilkka varapuheenjohtajana, Naisosastosta Eliisa Ohrankämmen ja Pirjo Soini, Nuoriso-osastosta Jani Marjakoski, Soittokunnasta Markku Ollila ja Teija Takala, Tukiosastosta Jouko Nurmén ja Juha Nurminen. 

Tilaisuudet         
Tulimeriristeilyn kuljetus ja myynti organisoitiin tammikuussa.

Laskiaistiistain marssiin osallistui n. 100 henkilöä. Kaakao oli väkevää, marssinopeus oli ollut liikaa, ei juoksukilpailu. Kiitospuheet kerhohuoneella puuttuivat.

LSPeL:n järjestämään onnistuneeseen talvipäivään Salomonkalliolla osallistui kymmenisen jäsentä, moni perheineen.

Alueen Förskottivappua vietettiin Uudenkoiviston VPK:n talolla.

Soittokuntamme konserttia oli kuuntelemassa viisi yhdistyksemme jäsentä. Konsertti oli erittäin hyvä ja sen monipuolinen turvallisuuteen liittyvä sisältö teki tapahtumasta nautittavan taiteellisen valistustilaisuuden!

VPK:n lauluilta onnistui jälleen hyvin.

Yhdistyksestämme osallistui 18 plus 1 henkilöä LSPeL:n Porin alueen järjestämään Elo risteilyyn. Matka todettiin onnistuneeksi ja ensi vuoden matkaa odotetaan.

LSPeL:n Porin toiminta-alueen onkikilpailuun osallistui yhteensä 63 henkilöä 7 VPK:sta, sekä suuri joukko kisaa seurannutta yleisöä. Ilma oli pilvipoutainen, tuuli oli paikoitellen kova. Kala söi kohtalaisesti, toisilla paremmin, toisilla heikommin. Yhteensä kalaa tuli yli 46 kiloa!

Naisosaston järjestämän Porin Päivän järjestelyt onnistuivat Petri Vallinin huolehtiessa kokonaisuuden onnistumisesta. Tuotteet olivat erinomaisia, valitettavasti myynti ei ollut menneiden vuosien tasoista, myymättä jäi paljon.

Päivä paloasemalla tilaisuuteen osallistuttiin koko palokunnan voimin.

Klubilaisten illan ohjelmaan oltiin tyytyväisiä.

Klubitoimikunta kiittää tilaisuuksiin osallistuneita jäseniä sekä hyvästä yhteistyöstä eri osastojen kanssa.

Petri Vallin                                            Ari Lehtimäki
Puheenjohtaja                                    Sihteeri

Nuoriso-osaston toimintakertomus 2018

Nuoriso-osaston vahvuus oli vuoden alussa 17 nuorta ja 11 kouluttajaa ja vuoden lopussa 17 nuorta ja 10 kouluttajaa. Vuoden aikana osastosta siirtyi kolme nuorta hälytysosastoon ja kaksi lopetti harrastuksen.

Osasto kokoontui 42 kertaa keskiviikkoharjoituksiin ja muita tilaisuuksia oli 9 kpl.Keskiviikkoharjoituksissa oli vuoden aikana yhteensä 497 osallistujaa ja muissa tilaisuuksissa 54 osallistujaa. Harrastustunteja kirjattiin yhteensä keskiviikkoharjoituksissa 1888 ja muissa tilaisuuksissa 913.

Osasto osallistui vuonna 2018 Porin toiminta-alueen palokuntanuorten toimintaan seuraavasti:

  • Tietokilpailu 3.3.
  • Kevätretki Caribia-kylpylään Turkuun 14.4.
  • Alueleiri Ulvilassa 15-17.6.
  • 24 palomiehenä Porissa 6-7.10.
  • Elokuvailta 8.11.
  • Nuorten joulujuhla Pihlavassa 2.12.

sekä valtakunnalliseen toimintaan seuraavasti:

  • Leiri Lohtajalla 1-7.7.

 

Jani Marjakoski

Nuoriso-osaston johtaja 2018

Tukiosaston toimintakertomus 2018

TUKIOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

Tukiosaston tehtävänä on tukea VPK:n muiden osastojen, sekä Klubitoimikunnan ja Valistusryhmän toimintaa. Osaston jäsenten asiantuntemusta hyödynnetään VPK:n yhteisten tehtävien hoitamisessa.

Osaston jäsenten vahvuus on kokemus VPK-toiminnasta sekä pelastusalan vankka ammatillinen osaaminen

OMA TOIMINTA

Tukiosaston toiminnan painopiste on ollut VPK:n Valistusryhmän työn tukeminen. Jäsenet toimivat valistajina eri tapahtumissa ja Päivä Paloasemalla-tapahtumassa.

Keväällä pidettiin siivoustalkoot. Kesäkuussa osallistuttiin VPK:n 155 v tilaisuuksiin.

Syksyllä autettiin Naisosastoa Porin päivän järjestelyissä. Joulukuussa pidettiin toimintavuoden päätöstilaisuus.

TOIMINTA VPK:N YHTEISTEN ASIOIDEN HOITAMISESSA

Tuula Toivanen on toiminut Nuoriso-osaston kouluttajana. Hän siirtyi Naisosastoon 5.9.

 Heikki Vähtäri on Valistusryhmän valistusmestari.

Jouko Nurmén on Klubitoimikunnan jäsen ja Juha Nurminen kutsuttu jäsen.

Antero Luonila on toiminut VPK:n tiedottajana ja Valistusryhmän sihteerinä.

Esa Heino on toiminut Valistusryhmän apulaisvalistusmestarina ja VPK:n tapahtumissa järjestysmiestehtävissä.

JÄSENISTÖ JA TOIMIHENKILÖT

Vuoden lopulla jäsenmäärä oli 16 (v 2017 17) henkeä.

Tukiosastolaisille kertyi yhteensä 676 (v 2017 796)harrastustuntia, josta Valistusryhmässä toimintaa oli 312 (v 2017 354) tuntia.

Osaston johtajana on toiminut Jouko Nurmén, varajohtajana Esa Heino ja sihteereinä Juha Nurminen ja Antero Luonila.

Valistusryhmän toimintakertomus 2018

Yleistä
Valistusryhmän 10. toimintavuosi on ollut aktiivista tuloksellista. VPK:mme jäsenistö on osallistunut kiitettävästi Valistusryhmän järjestämiin tilaisuuksiin.

Valistusryhmän kuukausipalaverit
Valistusryhmä on kokoontunut palavereihin 8 kertaa. Kokoontumisissa on suunniteltu tulevia valistustilaisuuksia ja käyty läpi pidetyt tilaisuudet.

Koulutus
Valistusmestarimme Heikki Vähtäri suoritti Pelastusopistolla turvallisuuskouluttajan peruskurssin.

Neljä jäsentämme suoritti SPEK:n Pärjätä 72 tuntia omillaan-kurssinkouluttajakoulutuksen.

Turvallisuusviestintä

Vuoden aikana järjestettiin 27 (v 2017 31)valistustilaisuutta ja valistettiin 3 823 henkeä  (v 2017 6 653). Valistamiseen käytettiin 460 (v 2017 500)tuntia.

Kohteina olivat mm koulut ja eri yhdistysten tilaisuudet.

PÄIVÄ PALOASEMALLA-tilaisuudessa oli 516 (v 2017 335)henkeä, joista lapsia 204.

Olimme mukana myös Suomi Areenan tapahtumissa.

Syksyllä jaettiin Porin alueella 332 henkilölle heijastimet.

Valistusryhmän organisaatio
Valistusmestarina on toiminut Heikki Vähtäri ja apulaisvalistusmestarina Esa Heino. Sihteerinä on ollut Antero Luonila.

VPK:mme jäsenistä Valistusryhmän toimintaan on osallistunut yhteensä 71 (v 2017 94)henkeä. Osastoittain: Esikunta 4, Hälytysosasto 25, Naisosasto 13, Nuoriso-osasto 5, Soittokunta 18 ja Tukiosasto 6 henkeä.

Harrastustunnit
Valistusryhmän harrastustuntimäärä oli yhteensä 856 (v 2017 997) tuntia.Osastoittain tunnit jakaantuivat seuraavasti: Esikunta 22 (45), Hälytysosasto 336 (365), Naisosasto 115 (99), Nuoriso-osasto 52 (110), Soittokunta 19 (24) ja Tukiosasto 312 (354) tuntia.

Heikki Vähtäri                                                   Antero Luonila
valistusmestari                                                 Valistusryhmän sihteeri