Klubitoimikunta

Klubitoimikunta toteuttaa johtosäännön mukaista tehtäväänsä, eli järjestää palokunnan jäsenille yhteis- ja virkistystilaisuuksia sekä hoitaa tarvittaessa hallituksen muita sille antamia tehtäviä.

Klubitoimikunnan muodostavat kalenterivuosittain esikunnan, hälytysosaston, naisosaston, nuoriso-osaston, soittokunnan ja tukiosaston nimeämät edustajat sekä hallituksen puheenjohtaja.

Klubitoimikunnan toimintakertomus 2023