Tukiosaston toimintakertomus 2019

TUKIOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

Tukiosaston tehtävänä on tukea VPK:n muiden osastojen, sekä Klubitoimikunnan ja Valistusryhmän toimintaa. Osaston jäsenten asiantuntemusta hyödynnetään VPK:n yhteisten tehtävien hoitamisessa.

Osaston jäsenten vahvuus on kokemus VPK-toiminnasta sekä pelastusalan vankka ammatillinen osaaminen.

OMA TOIMINTA

Tukiosasto kokoontui yhteensä 9 kertaa vuoden aikana.

Laskiaistiistaina hoidimme soihtujen huollon 1. kertaa, tehtävän vapauduttua Esikunnalta. Keväällä siivoustalkoot. Syksyllä autoimme Naisosastoa porin päivän järjestelyissä (teltan pystytys ja purku, sekä soppatykkien nouto ja palautus Nuorisotalolle). Päivä Paloasemalla-tapahtuma työllisti meitä sekä järjestely- että valistustehtävissä. Jouko Nurmén ja Esa Heino HAKA-koulutuksessa 14.11. Vierailu Meri-Porin paloasemalle 21.11 ( 7 henk.). Joulukuussa oli toimintavuoden päätöstilaisuus.

TOIMINTA VPK:N YHTEISTEN ASIOIDEN HOITAMISESSA

 Riku Vuori oli Valistusryhmän valistusmestari.

Jouko Nurmen oli Klubitoimikunnan jäsen ja Juha Nurminen kutsuttu jäsen.

Antero Luonila/ Heikki Takala ovat toimineet VPK:n tiedottajana ja Antero Luonila myös Valistusryhmän sihteerinä.

Esa Heino on toiminut Valistusryhmän apulaisvalistusmestarina ja VPK:n tapahtumissa järjestysmiestehtävissä.

JÄSENISTÖ JA TOIMIHENKILÖT

Vuoden lopulla jäsenmäärä oli 17 henkeä.

Tukiosastolaisille kertyi yhteensä xx harrastustuntia, josta Valistusryhmässä toimintaa oli XX tuntia. Yhteensä 

Osaston johtajana on toiminut Jouko Nurmén, varajohtajana Esa Heino ja sihteereinä Juha Nurminen ja Antero Luonila.

Soittokunnan toimintakertomus 2019

Soittokunnan toiminta vuonna 2019 jatkui perinteiseen tapaan. Soittotaitoa ja yhteissoittoa kehitettiin harjoitusten ja esiintymisten sekä yhteisen toiminnan kautta. Soittokunta on yksi Porin VPK:n kuudesta osastosta ja toimii samalla Otsolan kansalaisopiston musiikkiopetuksen kurssina.

Soittokunnan koulutuksesta ja johtamisesta vastasi kapellimestari Markku Ollila, joka toimi myös osastonjohtajana. Varakapellimestarina oli Heikki Takala.

Johtokunnan jäseninä toimivat Saana Pulkkinen, Heikki Takala, Teija Takala, Juho Nordman ja Sari Vesiluoma. Johtokunnan puheenjohtajana toimi Heikki Takala, varapuheenjohtajana Saana Pulkkinen, sihteerinä ja nuotistonhoitajana Teija Takala, kalustonhoitajana Juho Nordman ja puvustonhoitajana Saana Pulkkinen. 

Soittokunnan jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 26. Soittajien osallistumisaktiivisuus ja sitoutuminen toimintaan on ollut hyvä. Vuoden harrastustuntien yhteismäärä oli 2718 tuntia. Harjoituskertoja oli 38 ja soittokeikkoja oli yhteensä 12. Saksofonikvartetti ”Brankkarikvartetti” jatkoi toimintaansa, harjoitteli 9 kertaa ja esiintyi kolme kertaa. 

Vuosi 2019 oli soittokunnan 135. toimintavuosi. Soittokunnan esiintymisiä ja tapahtumia olivat laskiaismarssi, LSPeL:n alueen VPK-soittokuntien yhteiskonsertti Porin Lyseosalissa ja myöhemmin Turussa Sigyn-salissa, esiintyminen Helsingissä kolmen palokunnan yhteisessä juhlaparaatissa, Porin alueen VPK-lauluilta, Kunniapäällikkö Antero Luonilan hautaustilaisuus, Porin päivän soitto palokunnan pihassa, Soittokunnan konsertti ”Pariisin taivaan alla” Susanna Haaviston kanssa, Päivä palokunnassa-tapahtuma ja joulurauhan julistus raatihuoneella sekä perinteiset oman palokunnan kokoukset.

Brankkarikvartetin ohjelmaan sisältyi musiikkitervehdykset vanhuksille Diakonialaitoksen Diavire-hoitokodissa ja Ruskakodissa sekä syyskonsertin mainostus kirjaston musiikkiosastolla. 

Soittokuntaa ovat liittotasolla edustaneet Markku Ollila ja Teija Takala LSPeL:n soittokuntatyöryhmässä sekä Teija Takala järjestövaliokunnassa ja aluetoimikunnassa.

Seuraavan toimintavuoden haasteisiin lähdetään edelleen kapellimestari Markku Ollilan johdolla. Soittokunta haluaa jatkaa uutta oppivana ja kehittyvänä puhallinorkesterina.

Esitämme lämpimät kiitokset kuluneesta vuodesta Soittokunnan jäsenille, Porin VPK:n hallinnolle sekä kaikille muille VPK:n jäsenille, jotka ovat osaltaan auttaneet Soittokunnan toimintaa.

Markku Ollila, soittokunnan johtaja

Heikki Takala, puheenjohtaja

Esikunnan toimintakertomus 2019

Lauri Lempinen

ESIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

 • EK:n 63. toimintavuosi
 • hyväksytty Esikunnan kevätkokouksessa 14.1.2020 

YLEISTÄ TOIMINNASTA:

Esikunta on jatkanut johtosääntönsä mukaista toimintaa. Vuosi 2019 oli Esikunnan 63:s toimintavuosi.

Osaston tarkoituksena on vapaaehtoisen palokuntaperinteen ja -hengen vaaliminen ja kehittäminen sekä VPK – toiminnan tukeminen parhaan kykynsä mukaan.

Toimintakertomusta täydentäviä yksityiskohtaisia tilasto- ym. tietoja on tilastonikkari Teuvo Kaapelin laatimissa asiakirjoissa ja tietenkin kokousten pöytäkirjoissa.  Tarja Hakanen avusti osastoa tietojen kirjaamisessa HAKA-rekisteriin.

Esikunta kiittää kaikkia palokuntalaisia ja yhteistyötahoja hyvästä yhteistyöstä.

JÄSENISTÖ:

Kertomusvuoden lopulla Esikunnan kirjavahvuus oli 13 palokuntaveteraania, joista toimintaan osallistui 6-8 henkeä. Esikuntalaisia on osastona ja jäseninä osallistunut n. 50 eri oman toimintansa, VPK:n yhteisiin tai sidosryhmätapahtumiin kooten niistä yhteensä 566 harrastustuntia (v. 2018 836). Talkooapua on jouduttu vähentämään. Päivä Paloasemalla–tapahtumaan Kauko Salonen oli ainoa paikalle kyennyt. Teuvo Kaapeli on huolehtinut, että Kerhohuoneen seinäkello jaksaa raksuttaa ja mitata myös tulevaa aikaa. Jäsenistöä koskevat tiedot on mainittu kertomuksen seuraavassa luvussa tapahtumajärjestyksessä. Keväällä Matti Kraapo ja Lauri Lempinen osallistuivat arkiston tyhjentämiseen ja säilytettävän materiaalin inventointiin. He avustivat myös Tuula Toivasta, joka kuvasi, luetteloi ja paketoi vanhat kuvataulut asiaankuuluvasti edelleen säilytettäviksi.

Jäsenistämme Marko Koponen menehtyi helmikuussa. Esikunnan vanhin jäsen vuodenvaihteessa oli Kauko Niittymaa ja nuorin Petri Vinberg. Maaliskuun alussa Esikunnan keski-ikä oli 75,31 vuotta. Matti Kraapo on palokunnan kunniapäällikkö.

VARSINAINEN TOIMINTA:

Seuraavassa on tapahtumat esitetty kuukausittain aikajärjestyksessä. Kuukausikokousten pöytäkirjat osanottajineen ja muiden tapahtumien kutsut ja ohjelmat ovat pöytäkirjojen liitteinä.

8.1.              Kuukausikokous, paikalla oli kuusi jäsentä.

12.2.             Kuukausikokous, paikalla oli viisi jäsentä.

20.2.             Surusanoma: Marko Koponen oli menehtynyt.

Hän oli syntynyt 12.3.1966. Jäseneksi palokunnan Nuoriso-osastoon hän liittyi 14.11.1979 ja siirtyi kolmanteen joukkueeseen 2.9.1984. Hälytysosastoon hän siirtyi1.1.1996 ja Esikuntaan 14.5.2013. Hän palveli seuraavissa palokunnan luottamustoimissa: Joukkueen johtaja, kalustonhoitaja ja apulaiskalustonhoitaja sekä lipunkantaja.

5.3.               Laskiaismarssia ja toritapahtumaa olivat seuraamassa Teuvo Kaapeli ja Matti Kraapo

7.3.               Marko Koposta Käppärän hautausmaan suuressa Kappelissa olivat isä Pertin lisäksi saattamassa Ari Lehtimäki ja Lauri Lempinen.

12.3.            Kuukausikokous, paikalla oli 6 jäsentä sekä Tomi Peltomäki, joka esitteli esikuntalaisille uutta Mersu-miehistöautoa ja sen hienouksia. Autoa saa ajaa vasta ao. perehdytyskoulutuksen saatuaan. Vietettiin hiljainen hetki Marko Koposen muiston kunnioittamiseksi.

4.4.               Lauri Lempinen osallistui pääkäyttäjä Heikki Takalan järjestämään Haka-tilaisuuteen.

9.4.              Kuukausikokous, paikalla oli 6 jäsentä.

25.4              Tampereen ja Turun veteraanien vierailu Poriin toteutettiin suunnitellun ohjelman ja lähetetyn kutsun mukaisesti. Seuraavassa on tiivistelmä päivän kulusta:

–     Tervetulokahvit nautittiin Kerhohuoneella, jossa osastonjohtaja Lauri Lempinen ja puheenjohtaja Tarja Hakanen toivotti tervetulleiksi vieraat, joiden joukossa oli paljon Tarjan järjestökonkarituttuja vuosien varrelta.

–      Myös palokunnanpäällikkö Joonas Kekki esitti tervehdyksensä.

–      Päivän kuljetuksiin oli varattu Sundell Oy:n museobussi vuosimallia 1969. Kuljettaja Matti Sundell kertoi ennen liikkeelle lähtöä bussin historiasta ja soitti haitarilla Linjuripolkan.

–     Matkalla Virkistyshotelli Yyteriin Lempinen kertoi matkan aikana eräistä kohteista, esimerkkinä edellisvuoden Asuntomessut.

–     Hotellin 7. kerroksen terassilla ihailtiin Yyterin merimaisemaa ja kuultiin hotellinjohtaja, VPK:n hälytysosastonjohtaja Lauri Turtolan kertomana Yyterin ja hotellin palvelutarjonnasta.

–    Lounas nautittiin hotellin Merisalissa.

–    Katsastettiin Meri-Porin uusi paloasema päälisin puolin ja pysähdyttiin hetkeksi kahvila Kallon Valon tuntumaan.

–    Iltapäivää vietettiin perinteisin tavoin ostopalveluna Pihlavan VPK:n tiloissa, jossa isäntänä muutaman muun paikallisen veteraanin kera toimi Matti Lehtonen.

–    Tamperelaiset olivat matkassa 9, turkulaiset 8 veteraanin voimin. Porilaisista päivään osallistuivat mainitun Lempisen lisäksi Matti Kraapo, Teuvo Kaapeli, Johannes Karttunen ja Tapio Vuorenmaa. Yyterin osuudessa oli mukana myös Pertti Kauppila.

25.4.             VPK:n kevätkokouksessa Kerhohuoneella vietettiin hiljainen hetki 20.2. menehtyneen Marko Koposen muistolle. Kauko Salonen oli estynyt vastaanottamaan hänelle myönnettyä VPK:n 70-vuotispalvelumerkkiä. Kokouksen sihteerinä toimi VPK:n sihteeri Ari Lehtimäki.

28.4.             LSPeL:n, Porin toiminta-alueen ja kuuden (Porin, Lapin, Uudenkaupungin, Raision, Maarian ja Turun VPK-soittokunnat) Suuri puhallus –konsertti Lyseosalissa, lavalla oli yhtä aikaa 70 soittajaa. Kapellimestareina toimivat Reijo Borman, Markku Ollila ja Essi Rae. Konsertti on ilmainen, kahvimaksu oli vapaaehtoinen. Esikunnasta musiikista nauttimassa oli Lauri Lempinen.

14.5.            Kuukausikokous, paikalla oli 6 jäsentä ja puheenjohtaja Tarja Hakanen, joka kokouksen aluksi luovutti Kauko Saloselle Porin VPK:n jäsenyydestä 70v vuosimerkin. Onnittelut Kaukolle!

23.5.             LSPeL:n Porin toiminta-alueen veteraanipäivä Uudenkoiviston VPK:n isännöimänä klo13.00. Esikunta kokoontuu asemalle klo 12.00. Tilaisuuteen osallistuivat Matti Kraapo, Teuvo Kaapeli, Kauko Salonen, Tapio Vuorenmaa ja Lauri Lempinen.

11.6.             Klubitoimikunnan järjestämään lauluiltaan osallistuivat Matti Kraapo ja Teuvo Kaapeli avec ja Lauri Lempinen.

13.6.             Porin ja Salon veteraanien vierailuun Kaarinan VPK:n kollegojen vieraiksi Ari Lehtimäen turvallisessa kyydissä osallistuivat Tarja Hakanen, Matti Kraapo, Teuvo Kaapeli, Kauko Salonen ja Lauri Lempinen. Asemalla juotujen tulokahvien jälkeen siirryttiin Ruissaloon, jossa lounas, sauna ja muuta virkistystä.

7.7.               VPK:n kesäretken peruunnuttua osallistujien vähäisen määrän vuoksi Klubi risteili Reposaareen ja takaisin M/S Charlotalla. Lounas nautittiin Ravintola Reposaaressa. Esikunnasta mukana olivat Matti Kraapo ja Lauri Lempinen.

17.7.             Lauri Lempinen osallistui pelastuslaitoksen keskuspaloasemalla järjestettyyn Suomen Palopäällystöliiton seminaariin.

22.7.             Tapio Vuorenmaata hänen 75-vuotispäivänään kävivät onnittelemassa Matti Kraapo, Kauko Salonen ja Lauri Lempinen.

13.8.             Kilpailupäivä Yyterin golfkentällä + kuukausikokous

Johannes Karttusen junailemaan kolmen rastin (puttaus, frisbee, tarrataulu) osallistuivat Karttusen lisäksi Matti Kraapo, Teuvo Kaapeli, Kauko Salonen, Pertti Koponen, Tapio Vuorenmaa, Ilkka Vastamaa ja Lauri Lempinen. Kilpailun kolme parasta olivat Karttunen, Vuorenmaa ja Kaapeli. Kuukausikokouksen anti täydelliset tulokset esitetään pöytäkirjassa.

15.8.             LSPL:n veteraanipäivä Kiukaisten uudella paloasemalla

                      Päivä eteni totutun kaavan mukaisesti. Kiukaisten VPK:n veteraaniosaston pj. Martti Mäntyharjun avajaissanojen jälkeen kuultiin kunnan tervehdys ja Satakunnan pelastuslaitoksen tervehdys pelastuspäällikkö Jyri Leppäkosken esittämänä. Päivän musiikista ja juonnosta vastasi Ari Nurmi. Lounaan jälkeen oli mahdollisuus tutustua asemaan, kilpailla ja nauttia makkaraa virvokkeineen.

                      Alueen veteraanitoimikunnan järjestämään bussimatkaan osallistuivat Teuvo Kaapeli, Kauko Salonen ja Tapio Vuorenmaa. Tilaisuuteen osallistui 365 paloveteraania.

29.8.             Porin palolaitoksen veteraanien järjestämään kesäretkeen Tampereelle (Pirkanmaan pelastuslaitoksen keskuspaloasema, sen palomuseo, Vehoniemen automuseo ja Herkkujuustola) osallistuivat Teuvo Kaapeli, Tapio Vuorenmaa avec ja Lauri Lempinen.

10.9.            Kuukausikokous oli samalla osaston syyskokous, jossa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio. Paikalla oli kuusi jäsentä. Toimihenkilövalinnat tehtiin marraskuun kokouksessa

28.9.            Porin päivänä Matti Kraapo toimi oppaana Benzin tallissa.

8.10.            Esikunnan vuosipäivä aloitettiin lounaalla Wilmassa. Ennen kokousta Heikki Takala opasti esikuntalaisia palokuntarekisteri Hakan käytössä. Paikalla oli seitsemän jäsentä.

12.11.          Kuukausikokous, jossa tehtiin esitys palokunnanpäällikölle osaston johtajaksi (Lauri Lempinen) vuodelle 2020 sekä tehtiin muut toimihenkilövalinnat. Paikalla oli 6 jäsentä.

23.11.           Päivä paloasemalla–tapahtumaan ainoastaan Kauko Salonen kykeni osallistumaan.

23.11.           Palokunnan syyskokoukseen klo 15.00 Kerhohuoneella osallistuivat Matti Kraapo ja Lauri Lempinen. Kokouksessa Lempinen lahjoitti VPK:lle palokunta ohjaaja Uuno Viljasen Porin Seudun Palopäällystöyhdistykselle lahjoittaman Uunon tietokiulu–kiertopalkinnon, jonka Tauno Lempinen oli voittanut omakseen. Talteen otettiin myös ko. yhdistyksen toinen kiertopalkinto, koska siitä oli viimeisen kerran kilpailtu 2003 ja yhdistyksen toiminta oli sittemmin hiipunut. Lisätietoja on toimintakertomuksen lopussa.

10.12.          Jouluruokailu Porin palolaitoksen veteraanien ja kutsuvieraiden kanssa. Varaus tehtiin 65 henkilölle, josta laitoksen veteraanien osuus 45. Tervehdyksen esittivät Esikunnan johtaja Lauri Lempinen, paloveteraanien pj. Tapio Kumpulainen ja VPK:N pj. Tarja Hakanen. Pelastuslaitoksen kuulumisista kertoi palastuspäällikkö Jyri Leppäkoski, jonka lisäksi tilaisuuteen osallistui kolme muuta laitoksen edustajaa. Yhteislaulut säesti Anne-Marie Kiiski.

                      Esikunnasta ruokailuun ja sen järjestelyihin eri vaiheissa osallistuivat (nimen perässä ovat harrastustunnit):

 • Lauri Lempinen, 12
 • Ari Lehtimäki, 3
 • Kauko Salonen, 3
 • Tapio Vuorenmaa, 6
 • Matti Kraapo, 4
 • Teuvo Kaapeli, 4
 • Johannes Karttunen, 4

OSASTON TOIMIHENKILÖT JA EDUSTUKSET

 • Johtaja Lauri Lempinen
 • Varajohtaja, kunniapäällikkö Matti Kraapo
 • Sihteeri Ari Lehtimäki
 • Tilastonikkari Teuvo Kaapeli
 • Kahvikassan hoitaja, tila- ja autovaraukset Ari Lehtimäki
 • VPK:n Hallituksen sihteeri Ari Lehtimäki
 • Klubitoimikunta Lauri Lempinen, kutsuttuina Matti Kraapo ja Ari Lehtimäki, joka toimi Klubin sihteerinä
 • Porin Vapaapalokuntien yhdistyksen hallituksen jäsen Ari Lehtimäki
 • LSPeL:n veteraanityövaliokunnassa Ari Lehtimäki Porin aluetoimikunnan edustajana.
 • LSPeL:n Porin aluetoimikunnassa Ari Lehtimäki
 • LSPeL:n Porin aluetoimikunnan veteraanityön kunniajäsen on Matti Kraapo
 • LSPeL:n Porin toiminta-alueen veteraanien aluetoimikunnan sihteeri Ari Lehtimäki
 • Lauri Lempinen osallistui Valistusryhmän kokouksiin.

ERÄITÄ MUISTETTAVIA  AJANKOHTIA:

Esikunnan perustamisesta 65 vuotta lokakuussa 1921

Benz Poriin 17.10.1921= sata vuotta sitten, tempaus? lehdistö? pinssi?, laatta Benzin tallin seinälle?

Anders Axel Anderssonin (21.3.1822 – 11.6.1881) syntymästä 21.3.2022 syntymästä 200 v. Esko Antti-Poika kirjoittaa kirjaa isoisoisästään. Kirja on suunniteltu julkaistavaksi Kerhohuoneella 21.3.2022.

_______________

UUNO VILJANEN

 1. 5.6.1904, liittynyt 2.3.1922, konttoristi

Harjoituskomppanian (Nuoriso-osasto) ensimmäinen johtaja 1927 – 1929 ja uudelleen 1935 – 1942. 

Palokuntien Keskusliiton (→ SPTL, SPEK) palokuntaohjaaja

Vuonna 1951 marraskuun kokouksessa ehdotti naistoimikunnan perustamista → Naisosasto 11.2.1952

PORIN SEUDUN PALOPÄÄLLYSTÖYHDISTYS

Perustettiin 1947

Uuno Viljasen lahjoitus: Tietokilpailun kiertopalkinto Uunon tietokiulu

1963 Tauno Lempinen

1964 Toivo Iloniemi

1965 Toivo lloniemi/2

1966 Heimo Ylermä

1967 Tauno Lempinen/2

1968 Tauno Lempinen/3, kiulu omaksi

Rauman seudun palopäällystökerho lahjoitti tietokilpailupokaalin 18.6.1983

1994 Matti Kraapo

1995 Jouni Roos

1996 Jarmo Heino

1997 Antti Finska

1998 Kalervo Laaksonen

1999 Heikki Vähtäri

2000 Jouni Roos/2

2001 Kalervo Laaksonen/2

2002 Jarmo Kivistö

2003 Antti Finska/2

Pokaali on tallessa Porin VPK:ssa.

Soittokunnan toimintakertomus 2018

Soittokunnan toiminta vuonna 2018 jatkui perinteisesti soittotaidon ja yhteissoiton kehittämisen sekä esiintymisten ja yhteisen toiminnan merkeissä. Soittokunta on yksi Porin VPK:n kuudesta osastosta ja toimii samalla Otsolan kansalaisopiston musiikkiopetuksen kurssina.

Soittokunnan koulutuksesta ja johtamisesta vastasi kapellimestari Markku Ollila, joka toimi myös osastonjohtajana. Varakapellimestarina oli Heikki Takala.

Johtokunnan jäseninä toimivat Saana Pulkkinen, Heikki Takala, Teija Takala, Juho Nordman ja Sari Vesiluoma. Johtokunnan puheenjohtajana toimi Heikki Takala, varapuheenjohtajana Juho Norman, sihteerinä, rahastonhoitajana ja nuotistonhoitajana Teija Takala, kalustonhoitajana Juho Nordman ja puvustonhoitajana Saana Pulkkinen.

Soittokunnan jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 29. Soittajien osallistumisaktiivisuus ja sitoutuminen toimintaan on ollut hyvä. Vuoden harrastustuntien yhteismäärä oli 3043 tuntia. Harjoituskertoja oli 47 ja soittokeikkoja oli yhteensä 17. Saksofonikvartetti ”Brankkarikvartetti” jatkoi toimintaansa, harjoitteli 11 kertaa ja esiintyi kolme kertaa.

Vuosi 2018 oli soittokunnan 134. toimintavuosi. Soittokunnan esiintymisiä ja tapahtumia olivat laskiaismarssi, Satakunnan vapautumisen juhla, Otsolan kevätnäytös, soittokunnan konsertti ”Kevätrapsodia”, Porin kesäyön marssi, Porin VPK:n 155-v.juhla, VPK:n lauluilta, Kesäinen puhallus Satakielilavalla, Kaasmarkun VPK:n 120-v.juhla, Porin päivän soitto palokunnan pihassa, Lounais-Suomen alueen soittokuntien yhteisleiri Eurajoen kristillisellä opistolla, Päivä palokunnassa-tapahtuma ja uuden vuoden vastaanotto raatihuoneella sekä perinteiset oman palokunnan kokoukset.

Vuoden viimeinen soittokunnan keikka oli kaupungin kulttuuritoimen järjestämä uuden vuoden vastaanotto raatihuoneella. Tämä tilaisuus on VPK:n soittokunnan osalta joka toinen vuosi toistuva perinne monien vuosien ajalta.

Brankkarikvartetin ohjelmaan sisältyi palokuntaveteraanien Kuusiapilakongressi Virkistyshotelli Yyterissä, lakkiaistervehdykset kesäkuun alussa ja esiintyminen Diakonialaitoksen Diavire-hoitokodissa marraskuussa.

Seuraavan toimintavuoden haasteisiin lähdetään edelleen kapellimestari Markku Ollilan johdolla. Soittokunta haluaa jatkaa uutta oppivana ja kehittyvänä puhallinorkesterina.

Esitämme lämpimät kiitokset kuluneesta vuodesta Soittokunnan jäsenille, Porin VPK:n hallinnolle sekä kaikille muille VPK:n jäsenille, jotka ovat osaltaan auttaneet Soittokunnan toimintaa.

Markku Ollila, soittokunnan johtaja

Heikki Takala, puheenjohtaja

Klubitoimikunnan toimintakertomus 2018

Kokoukset           
Kulunut vuosi oli Klubitoimikunnan 131.  Kokouksia on pidetty kuukauden 1. maanantaina yhteensä 9 kertaa.

Jäsenet                
Klubitoimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Petri Vallin Esikunnasta Lauri Lempinen, Matti Kraapo, Pertti Koponen ja Ari Lehtimäki sihteerinä. Hallituksesta Tarja Hakanen, Palokunnan päällikkö Joonas Kekki, Hälytysosastosta Lauri Turtola ja Esa Ilkka varapuheenjohtajana, Naisosastosta Eliisa Ohrankämmen ja Pirjo Soini, Nuoriso-osastosta Jani Marjakoski, Soittokunnasta Markku Ollila ja Teija Takala, Tukiosastosta Jouko Nurmén ja Juha Nurminen. 

Tilaisuudet         
Tulimeriristeilyn kuljetus ja myynti organisoitiin tammikuussa.

Laskiaistiistain marssiin osallistui n. 100 henkilöä. Kaakao oli väkevää, marssinopeus oli ollut liikaa, ei juoksukilpailu. Kiitospuheet kerhohuoneella puuttuivat.

LSPeL:n järjestämään onnistuneeseen talvipäivään Salomonkalliolla osallistui kymmenisen jäsentä, moni perheineen.

Alueen Förskottivappua vietettiin Uudenkoiviston VPK:n talolla.

Soittokuntamme konserttia oli kuuntelemassa viisi yhdistyksemme jäsentä. Konsertti oli erittäin hyvä ja sen monipuolinen turvallisuuteen liittyvä sisältö teki tapahtumasta nautittavan taiteellisen valistustilaisuuden!

VPK:n lauluilta onnistui jälleen hyvin.

Yhdistyksestämme osallistui 18 plus 1 henkilöä LSPeL:n Porin alueen järjestämään Elo risteilyyn. Matka todettiin onnistuneeksi ja ensi vuoden matkaa odotetaan.

LSPeL:n Porin toiminta-alueen onkikilpailuun osallistui yhteensä 63 henkilöä 7 VPK:sta, sekä suuri joukko kisaa seurannutta yleisöä. Ilma oli pilvipoutainen, tuuli oli paikoitellen kova. Kala söi kohtalaisesti, toisilla paremmin, toisilla heikommin. Yhteensä kalaa tuli yli 46 kiloa!

Naisosaston järjestämän Porin Päivän järjestelyt onnistuivat Petri Vallinin huolehtiessa kokonaisuuden onnistumisesta. Tuotteet olivat erinomaisia, valitettavasti myynti ei ollut menneiden vuosien tasoista, myymättä jäi paljon.

Päivä paloasemalla tilaisuuteen osallistuttiin koko palokunnan voimin.

Klubilaisten illan ohjelmaan oltiin tyytyväisiä.

Klubitoimikunta kiittää tilaisuuksiin osallistuneita jäseniä sekä hyvästä yhteistyöstä eri osastojen kanssa.

Petri Vallin                                            Ari Lehtimäki
Puheenjohtaja                                    Sihteeri

Nuoriso-osaston toimintakertomus 2018

Nuoriso-osaston vahvuus oli vuoden alussa 17 nuorta ja 11 kouluttajaa ja vuoden lopussa 17 nuorta ja 10 kouluttajaa. Vuoden aikana osastosta siirtyi kolme nuorta hälytysosastoon ja kaksi lopetti harrastuksen.

Osasto kokoontui 42 kertaa keskiviikkoharjoituksiin ja muita tilaisuuksia oli 9 kpl.Keskiviikkoharjoituksissa oli vuoden aikana yhteensä 497 osallistujaa ja muissa tilaisuuksissa 54 osallistujaa. Harrastustunteja kirjattiin yhteensä keskiviikkoharjoituksissa 1888 ja muissa tilaisuuksissa 913.

Osasto osallistui vuonna 2018 Porin toiminta-alueen palokuntanuorten toimintaan seuraavasti:

 • Tietokilpailu 3.3.
 • Kevätretki Caribia-kylpylään Turkuun 14.4.
 • Alueleiri Ulvilassa 15-17.6.
 • 24 palomiehenä Porissa 6-7.10.
 • Elokuvailta 8.11.
 • Nuorten joulujuhla Pihlavassa 2.12.

sekä valtakunnalliseen toimintaan seuraavasti:

 • Leiri Lohtajalla 1-7.7.

 

Jani Marjakoski

Nuoriso-osaston johtaja 2018

Tukiosaston toimintakertomus 2018

TUKIOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

Tukiosaston tehtävänä on tukea VPK:n muiden osastojen, sekä Klubitoimikunnan ja Valistusryhmän toimintaa. Osaston jäsenten asiantuntemusta hyödynnetään VPK:n yhteisten tehtävien hoitamisessa.

Osaston jäsenten vahvuus on kokemus VPK-toiminnasta sekä pelastusalan vankka ammatillinen osaaminen

OMA TOIMINTA

Tukiosaston toiminnan painopiste on ollut VPK:n Valistusryhmän työn tukeminen. Jäsenet toimivat valistajina eri tapahtumissa ja Päivä Paloasemalla-tapahtumassa.

Keväällä pidettiin siivoustalkoot. Kesäkuussa osallistuttiin VPK:n 155 v tilaisuuksiin.

Syksyllä autettiin Naisosastoa Porin päivän järjestelyissä. Joulukuussa pidettiin toimintavuoden päätöstilaisuus.

TOIMINTA VPK:N YHTEISTEN ASIOIDEN HOITAMISESSA

Tuula Toivanen on toiminut Nuoriso-osaston kouluttajana. Hän siirtyi Naisosastoon 5.9.

 Heikki Vähtäri on Valistusryhmän valistusmestari.

Jouko Nurmén on Klubitoimikunnan jäsen ja Juha Nurminen kutsuttu jäsen.

Antero Luonila on toiminut VPK:n tiedottajana ja Valistusryhmän sihteerinä.

Esa Heino on toiminut Valistusryhmän apulaisvalistusmestarina ja VPK:n tapahtumissa järjestysmiestehtävissä.

JÄSENISTÖ JA TOIMIHENKILÖT

Vuoden lopulla jäsenmäärä oli 16 (v 2017 17) henkeä.

Tukiosastolaisille kertyi yhteensä 676 (v 2017 796)harrastustuntia, josta Valistusryhmässä toimintaa oli 312 (v 2017 354) tuntia.

Osaston johtajana on toiminut Jouko Nurmén, varajohtajana Esa Heino ja sihteereinä Juha Nurminen ja Antero Luonila.

Valistusryhmän toimintakertomus 2018

Yleistä
Valistusryhmän 10. toimintavuosi on ollut aktiivista tuloksellista. VPK:mme jäsenistö on osallistunut kiitettävästi Valistusryhmän järjestämiin tilaisuuksiin.

Valistusryhmän kuukausipalaverit
Valistusryhmä on kokoontunut palavereihin 8 kertaa. Kokoontumisissa on suunniteltu tulevia valistustilaisuuksia ja käyty läpi pidetyt tilaisuudet.

Koulutus
Valistusmestarimme Heikki Vähtäri suoritti Pelastusopistolla turvallisuuskouluttajan peruskurssin.

Neljä jäsentämme suoritti SPEK:n Pärjätä 72 tuntia omillaan-kurssinkouluttajakoulutuksen.

Turvallisuusviestintä

Vuoden aikana järjestettiin 27 (v 2017 31)valistustilaisuutta ja valistettiin 3 823 henkeä  (v 2017 6 653). Valistamiseen käytettiin 460 (v 2017 500)tuntia.

Kohteina olivat mm koulut ja eri yhdistysten tilaisuudet.

PÄIVÄ PALOASEMALLA-tilaisuudessa oli 516 (v 2017 335)henkeä, joista lapsia 204.

Olimme mukana myös Suomi Areenan tapahtumissa.

Syksyllä jaettiin Porin alueella 332 henkilölle heijastimet.

Valistusryhmän organisaatio
Valistusmestarina on toiminut Heikki Vähtäri ja apulaisvalistusmestarina Esa Heino. Sihteerinä on ollut Antero Luonila.

VPK:mme jäsenistä Valistusryhmän toimintaan on osallistunut yhteensä 71 (v 2017 94)henkeä. Osastoittain: Esikunta 4, Hälytysosasto 25, Naisosasto 13, Nuoriso-osasto 5, Soittokunta 18 ja Tukiosasto 6 henkeä.

Harrastustunnit
Valistusryhmän harrastustuntimäärä oli yhteensä 856 (v 2017 997) tuntia.Osastoittain tunnit jakaantuivat seuraavasti: Esikunta 22 (45), Hälytysosasto 336 (365), Naisosasto 115 (99), Nuoriso-osasto 52 (110), Soittokunta 19 (24) ja Tukiosasto 312 (354) tuntia.

Heikki Vähtäri                                                   Antero Luonila
valistusmestari                                                 Valistusryhmän sihteeri

Esikunnan toimintakertomus 2018

ESIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

62. toimintavuosi

YLEISTÄ TOIMINNASTA:

Esikunta on jatkanut johtosääntönsä mukaista toimintaa. Vuosi 2018 oli Esikunnan 62:s toimintavuosi.

Osaston tarkoituksena on vapaaehtoisen palokuntaperinteen ja -hengen vaaliminen ja kehittäminen sekä VPK – toiminnan tukeminen parhaan kykynsä mukaan.

Toimintakertomusta täydentäviä yksityiskohtaisia tilasto- ym. tietoja on tilastonikkari Teuvo Kaapelin laatimissa asiakirjoissa ja tietenkin kokousten pöytäkirjoissa.

Esikunta kiittää kaikkia palokuntalaisia ja yhteistyötahoja hyvästä yhteistyöstä.

JÄSENISTÖ:

Kertomusvuoden lopulla Esikunnan kirjavahvuus oli 14 palokuntaveteraania, joista toimintaan osallistui 8 – 12 henkeä. Esikuntalaisia on osastona ja jäseninä osallistunut n. 50 eri oman toimintansa, VPK:n yhteisiin tai sidosryhmätapahtumiin kooten niistä yhteensä 836 harrastustuntia (2017 1443). Talkooapua on jouduttu vähentämään, mutta oman panoksensa Esikunta antoi Laskiaismarssin soihtujen kunnostuksessa ja Päivä Paloasemalla –tapahtuman tehtävissä. Teuvo Kaapeli on huolehtinut, että Kerhohuoneen seinäkello jaksaa raksuttaa ja mitata myös tulevaa aikaa. Jäsenistön merkkipäivä- ja kuolintiedot on mainittu kertomuksen seuraavassa luvussa tapahtumajärjestyksessä. Tauno Partaselle Hallitus myönsi hänen omasta pyynnöstään eron 5.9. Esikunnan 7.8. kokouksen esityksen perusteella.

Esikunnnan vanhin jäsen vuodenvaihteessa oli Kauko Niittymaa ja nuorin Marko Koponen ja jäsenten keski-ikä 73,79 vuotta.

Matti Kraapo on palokunnan kunniapäällikkö. Edesmennyt Altti Lehtola oli kunniajäsen.

VARSINAINEN TOIMINTA:

Seuraavassa on tapahtumat esitetty kuukausittain aikajärjestyksessä. Kuukausikokousten pöytäkirjat osanottajineen ja muiden tapahtumien kutsut ja ohjelmat ovat pöytäkirjojen liitteinä.

9.1.              Kuukausikokous, paikalla kahdeksan jäsentä.

6.2.               Esikunnan kevätkokous pidettiin laskiaisen takia poikkeuksellisesti kuukauden ensimmäisenä tiistaina. Paikalla oli 7 jäsentä.

12.2.           Soihtutalkoissa Matti Kraapo, Teuvo Kaapeli ja Lauri Lempinen kunnostivat     parikymmentä soihtua. Todettiin, että Esikunnan osalta tulevaisuudessa luotetaan soihtujen kunnostukset nuorempiin käsiin.

13.2.           Laskiaismarssia kävi seuraamassa Matti Kraapo.

15.2.             LSPeL:n Porin toiminta-alueen kevätseminaariin osallistui Teuvo Kaapeli.

4.2.               LSPeL:n ja Porin toiminta-alueen yhteinen ulkoilupäivä oli Nakkilan Salomonkalliolla klo 12 – 15. Paikalla oli Tapio Vuorenmaa.

24.2.             LSPeL:n toiminta-alueen norssipilkkikilpailu pidettiin Reposaaren jäillä klo 10 – 13. Ari Lehtimäki kuljetti palokuntamme nykyttäjät kilpailupaikalle. Hänen lisäkseen kilpailuun osallistui Altti Lehtola.

13.3.            Kuukausikokous, paikalla oli 8 jäsentä.

10.4.            Kuukausikokous, paikalla oli 9 jäsentä.

14.4.             Antti Lepistö poistui vahvuudesta. Hän oli syntynyt 25.12.1930 ja liittyi VPK:aan 25.6.1958. Siunaus oli Isossa Kappelissa 11.5. klo 13.00. Kauko Salonen, Lauri Lempinen ja Ari Lehtimäki olivat saattamassa.

19.4              Porin ja Turun veteraanien vierailu Tampereelle. Vierailukohteena oli Poliisimuseo Poliisiammattikorkeakoululla Hervannassa. Matkassa olivat Matti Kraapo, Teuvo Kaapeli, Pertti Koponen, Tapio Vuorenmaa, Kauko Salonen, Ilkka Vastamaa ja Lauri Lempinen.  Ari Lehtimäki huolehti totuttuun tyyliin matkalaisten kuljetukset ovelta ovelle.

21.4.             VPK:n kevätkokoukseen klo 15.00 Kerhohuoneella osallistuivat Matti Kraapo, Teuvo Kaappeli, Kauko Salonen ja Lauri Lempinen.

8.5.              Kuukausikokous, paikalla oli 8 jäsentä.

16.5.             Mauno Salminen poistui vahvuudesta, siunaus läheisten läsnä ollessa 2.6.
Mauno Salminen oli syntynyt 1.9.1924 ja liittynyt VPK:n Soittokuntaan 31.12.1976.

24.5.             LSPeL:n Porin toiminta-alueen veteraanipäivä Pihlavassa klo 13.00. Tilaisuuteen osallistuivat Teuvo Kaapeli, Tapio Vuorenmaa ja Lauri Lempinen. Päivän anti oli perinteinen.

4.6.               Oli Porin VPK:n 155. vuosipäivä. Kunniakäyntiin VPK:n perustaja Anders Axel Anderssonin haudalla ja palokunnan 150-vuotisjuhlien yhteydessä paljastetulla muistomerkillä osallistui osastonjohtaja Lauri Lempinen.

Illansuussa  ennen kahvitilaisuutta jaettiin palokunnan jäsenille vuosimerkit. Esikunnan jäsenistä merkkiään olivat vastaanottamassa (tai eivät olleet):

 • 45 v: Pertti Koponen ja Petri Vinberg
 • 40 v: Pertti Kauppila
 • 35 v: Marko Koponen
 • 30 v: Ari Lehtimäki ja Lauri Lempinen
 • 20 v: Ilkka Vastamaa

9.6.               Palokunta kuvattiin Raatihuoneen puistossa, jonka jälkeen oli 155-v-juhla Suomalaisella Kubilla. Esikunnasta olivat paikalla Matti Kraapo, Ari Lehtimäki, Teuvo Kaapeli, Kauko Salonen, Ilkka Vastamaa ja Lauri Lempinen. Teuvo Kaapelille ojennettiin 50-vuotispalvelumerkki.

12.6.             Porin ja Kaarinan veteraanien vierailu Saloon. Tulokahvit olivat VPK-talolla, päivän vietto kesäpaikka Palorannassa. Matkassa olivat Matti Kraapo, Kauko Salonen, Teuvo Kaapeli, Ilkka Vastamaa, Lauri Lempinen ja mainiona kuljettajana    ovelta ovelle toiminut  Ari Lehtimäki.

13.6.             Klubitoimikunnan järjestämä lauluiltaan osallistuivat Teuvo Kaapeli ja Lauri Lempinen

7.8.               Esikunnan vuotuinen kilpailu ja kokous Yyterin golfkentällä. Paikalla oli 8 esikuntalaista. Kilpailun voitti Altti Lehtola, toinen oli Johannes Karttunen ja kolmas Ilkka Vastamaa. Täydelliset tulokset ovat syyskuun kokouksen pöytäkirjan liitteenä. Kilpailun jälkeen pidettiin kokous, jossa todettiin Tauno Partasen eroilmoitus.

23.8.             LSPL:n veteraanipäivä oli hotelli Ellivuoressa Sastamalassa Pirkanmaalla yhteistoiminnassa Kaakkois-Satakunnan ja Sastamalan toiminta-alueen veteraanien kanssa. Päivän avaussanat lausui  KaSaSan veteraanitoimikunnan puheenjohtaja Pekka Lehtinen, jonka jälkeen Kiikan Torvisoittokunta puhalsi kaksi kappaletta. Tervehdyksen esitti Sastamalan kaupunginjohtaja Jaakko Malmberg, jonka jälkeen kuultiin Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojasen alueellinen ja valtakunnallinen ajankohtaiskatsaus. Laulukoulu Preston johtaja Päivi Vahela-Nykäsen oppilaat esiintyivät vielä ennen lounasta ja lisäksi kuultiin torvisoittoa.

Iltapäivän osuuteen sisältyi Pirkanmaan pelastuslaitoksen Pirkanmaan pelastuslaitoksen kalustoesittelyä,  Kiikan VPK:n junailema huopatossunheitto kilpailu sekä seurustelua ja yhdessäoloa virvokkeita ja makkaraa nauttien.

Yhteensä päivään osallistui yli 300 veteraania 45 eri palokunnasta. Porin toimialueen veteraanivaliokunnan järjestämään yhteiskuljetusta hyödynsi 45 veteraania 7 eri vpk:sta. Esikunnasta mukana olivat Marko ja Pertti Koponen, Tapio Vuorenmaa, Teuvo Kaapeli, Kauko Salonen ja Lauri Lempinen. Tarja Hakanen ja Pirjo Soini täydensivät palokuntamme edustusta.

11.9.            Kuukausikokous = osaston syyskokous, paikalla oli yhdeksän jäsentä.

23.9.            VPK:n Porin päivän ennakkojärjestelyihin ei aiemman päätöksen mukaan enää osallistuttu. Benzin tallia ei voitu esitellä sen alennustilan vuoksi.

9.10.            Esikunnan vuosipäivän kuukausikokouksessa oli seitsemän jäsentä. Kunnioitettiin14.9. menehtyneen kunniajäsen Altti Lehtolan sekä syyskuun lopulla menehtyneen Kauko Salosen Leila-puolison muistoa hiljaisella hetkellä.

 • Altti Lehtola oli syntynyt 13.11.1937. Hän liittyi Porin VPK:n 3. joukkueeseen 17.5.1966. Hänen lukuisista luottamustoimistaan mainittakoon:

∙ taloudenhoitaja (nykyään isännöitsijä), varusmestari
∙ Hallituksen jäsen 1977 – 1998
∙ 1. tai 2. varapäällikkö 1988 – 1993
∙ palokunnanpäällikkö 1994 – 1998
∙ kutsuttiin kunniajäseneksi 7.6.1998

13.11.          Kuukausikokous, paikalla seitsemän jäsentä.

17.11.           VPK:n syyskokous klo 15.00, Kerhohuone. Paikalla olivat Matti Kraapo, Teuvo Kaapeli, Ari Lehtimäki ja Lauri Lempinen.

20.11.           Kauko Niittymaa täytti 85 vuotta. Onnittelukäynnillä Luvialla kävivät Teuvo Kaapeli, Kauko Salonen ja Tapio Vuorenmaa ja Lauri Lempinen. Päivänsankarille ojennettiin 55-vuotispalvelumerkki, jota hän oli aiemmin ollut estynyt vastaanottamasta.

24.11.          Päivä Paloasemalla. Esikunnasta olivat paikalla Matti Kraapo, Teuvo Kaapeli ja Tapio Vuorenmaa.

11.12.          Naisosaston kattamaan jouluruokailun Porin palolaitoksen veteraanien ja kutsuvieraiden kanssa tehtiin varaus 70 hengelle. Kustannusjaoksi muodostui: VPK 25, palolaitoksen veteraanit 45 henkeä. Toteutukseltaan tilaisuus noudatti edellisvuoden mallia. Anne-Marie Kiiski säesti yhteislauluja ja esitti lopuksi Selim Palmgrenin pianosävellyksen Berceuse. Arpajaiset tuottivat iloa 20 onnelliselle voittajalle. Aamuiseen pöytätalkoseen olisi odotettu enemmän kantavia käsiä.

Esikunnasta herkkuja nauttivat Matti Kraapo ja Pertti Koponen sekä aveceineen Teuvo Kaapeli, Kauko Salonen, Tapio Vuorenmaa, Johannes Karttunen (arpojenmyynti) ja Lauri Lempinen, joka ohjaili tilaisuuden kulkua.

OSASTON TOIMIHENKILÖT JA EDUSTUKSET

 • Johtaja Lauri Lempinen
 • Varajohtaja kunniapäällikkö Matti Kraapo
 • Sihteeri Ari Lehtimäki
 • Tilastonikkari Teuvo Kaapeli
 • Kahvikassan hoitaja, tila- ja autovaraukset Ari Lehtimäki
 • VPK:n Hallituksen sihteeri Ari Lehtimäki
 • Klubitoimikunta Lauri Lempinen, kutsuttuina Matti Kraapo ja Ari Lehtimäki, joka toimi Klubin sihteerinä
 • Porin Vapaapalokuntien yhdistyksen hallituksen jäsen Ari Lehtimäki
 • LSPeL:n veteraanityövaliokunnassa Ari Lehtimäki Porin aluetoimikunnan edustajana.
 • LSPeL:n Porin aluetoimikunnassa Ari Lehtimäki, varajäsen Tapio Vuorenmaa
 • LSPeL:n Porin aluetoimikunnan veteraanityön kunniajäsen on Matti Kraapo
 • LSPeL:n Porin toiminta-alueen veteraanien aluetoimikunnan puheenjohtaja Tapio Vuorenmaa, sihteeri Ari Lehtimäki
 • Lauri Lempinen osallistui Valistusryhmän kokouksiin.

ERÄITÄ MUISTETTAVIA AJANKOHTIA

Benz Poriin 17.10.1921, vuonna 2021 100-vuotishuomiot

Anders Axel Andersson 21.3.1822 – 11.6.1881, 21.3.2022 syntymästä 200 vuotta

Valistusryhmän toimintakertomus 2017

Yleistä

Valistusryhmän toiminta on ollut aktiivisin sen 9. toimintavuoden historiassa. VPK:n jäsenistö on osallistunut kiitettävästi Valistusryhmän järjestämiin tilaisuuksiin.

Valistusryhmän kuukausipalaverit

Valistusryhmä on kokoontunut palavereihin 9 kertaa. Kokoontumisissa on suunniteltu tulevia valistustilaisuuksia ja käyty läpi pidetyt tilaisuudet.

Koulutus

Keväällä annettiin ensiapukoulutusta 49 VPK:mme jäsenelle.

Turvallisuusviestintä

Vuoden aikana järjestettiin peräti 31 (v 2016 31) valistustilaisuutta ja valistettiin 6 653 (v 2016 4293) henkeä. Valistamiseen käytettiin 500 (v 2016 654) tuntia.

Kohteina olivat mm koulut ja eri yhdistysten tilaisuudet.

PÄIVÄ PALOASEMALLA-tilaisuus sai liikkeelle 335 (v 2015 448) henkeä. 112-päivänä valistettiin koululaisia Porin Kaarisillan yhtenäiskoulussa. Olimme mukana NouHätä aluekilpailun järjestelyissä sekä Suomi Areenan tapahtumissa.

Valistusryhmän organisaatio

Valistusmestarina on toiminut Heikki Vähtäri ja apulaisvalistusmestarina Esa Heino. Sihteerinä on toiminut Antero Luonila.

VPK:mme jäsenistä Valistusryhmän toimintaan on osallistunut yhteensä 94 (v 2016 93) henkeä. Osastoittain: Esikunta 7, Hälytysosasto 31, Naisosasto 13, Nuoriso-osasto 19, Soittokunta 18 ja Tukiosasto 6 henkeä.

Harrastustunnit

Valistusryhmän harrastustuntimäärä oli yhteensä 997 (v 2016 1 101) tuntia. Osastoittain tunnit jakaantuivat seuraavasti: Esikunta 45 (59), Hälytysosasto 365 (364), Naisosasto 99 (84), Nuoriso-osasto 110 (89), Soittokunta 24 (105) ja Tukiosasto 354 (400) tuntia.

Heikki Vähtäri                                                  Antero Luonila

valistusmestari                                                           Valistusryhmän sihteeri