152. syyskokouksen päätökset

Hyväksyttiin Hallituksen esitykset vuoden 2016 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. 

Palokunnan päälliköksi vuodeksi 2016 valittiin yksimielisesti jatkamaan Mikko Jönkkäri. 

Hallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2016 – 2017 valittiin yksimielisesti jatkamaan Tarja Hakanen.

Valittiin Hallituksen jäseniksi vuosiksi 2016 -2017 uudelleen Ari Lehtimäki, Jani Marjakoski, Tuula Toivanen ja uutena jäsenenä valittiin Kimmo Salminen.

Vuoden 2016 Hallituksessa jatkavat Markku Heino, Mikko Jönkkäri, Joonas Kekki, Marko Kokko ja Juha Veräväinen.

Tilintarkastajaksi valittiin Esa Paananen HTM, varalle Kaarina Pyydönniemi HTM ja toiminnantarkastajaksi Orvo Luoma, varalle Antero Luonila.