Soittokunnan toimintakertomus 2019

Soittokunnan toiminta vuonna 2019 jatkui perinteiseen tapaan. Soittotaitoa ja yhteissoittoa kehitettiin harjoitusten ja esiintymisten sekä yhteisen toiminnan kautta. Soittokunta on yksi Porin VPK:n kuudesta osastosta ja toimii samalla Otsolan kansalaisopiston musiikkiopetuksen kurssina.

Soittokunnan koulutuksesta ja johtamisesta vastasi kapellimestari Markku Ollila, joka toimi myös osastonjohtajana. Varakapellimestarina oli Heikki Takala.

Johtokunnan jäseninä toimivat Saana Pulkkinen, Heikki Takala, Teija Takala, Juho Nordman ja Sari Vesiluoma. Johtokunnan puheenjohtajana toimi Heikki Takala, varapuheenjohtajana Saana Pulkkinen, sihteerinä ja nuotistonhoitajana Teija Takala, kalustonhoitajana Juho Nordman ja puvustonhoitajana Saana Pulkkinen. 

Soittokunnan jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 26. Soittajien osallistumisaktiivisuus ja sitoutuminen toimintaan on ollut hyvä. Vuoden harrastustuntien yhteismäärä oli 2718 tuntia. Harjoituskertoja oli 38 ja soittokeikkoja oli yhteensä 12. Saksofonikvartetti ”Brankkarikvartetti” jatkoi toimintaansa, harjoitteli 9 kertaa ja esiintyi kolme kertaa. 

Vuosi 2019 oli soittokunnan 135. toimintavuosi. Soittokunnan esiintymisiä ja tapahtumia olivat laskiaismarssi, LSPeL:n alueen VPK-soittokuntien yhteiskonsertti Porin Lyseosalissa ja myöhemmin Turussa Sigyn-salissa, esiintyminen Helsingissä kolmen palokunnan yhteisessä juhlaparaatissa, Porin alueen VPK-lauluilta, Kunniapäällikkö Antero Luonilan hautaustilaisuus, Porin päivän soitto palokunnan pihassa, Soittokunnan konsertti ”Pariisin taivaan alla” Susanna Haaviston kanssa, Päivä palokunnassa-tapahtuma ja joulurauhan julistus raatihuoneella sekä perinteiset oman palokunnan kokoukset.

Brankkarikvartetin ohjelmaan sisältyi musiikkitervehdykset vanhuksille Diakonialaitoksen Diavire-hoitokodissa ja Ruskakodissa sekä syyskonsertin mainostus kirjaston musiikkiosastolla. 

Soittokuntaa ovat liittotasolla edustaneet Markku Ollila ja Teija Takala LSPeL:n soittokuntatyöryhmässä sekä Teija Takala järjestövaliokunnassa ja aluetoimikunnassa.

Seuraavan toimintavuoden haasteisiin lähdetään edelleen kapellimestari Markku Ollilan johdolla. Soittokunta haluaa jatkaa uutta oppivana ja kehittyvänä puhallinorkesterina.

Esitämme lämpimät kiitokset kuluneesta vuodesta Soittokunnan jäsenille, Porin VPK:n hallinnolle sekä kaikille muille VPK:n jäsenille, jotka ovat osaltaan auttaneet Soittokunnan toimintaa.

Markku Ollila, soittokunnan johtaja

Heikki Takala, puheenjohtaja