Nuoriso-osaston toiminta

Nuoriso-osastossa on mukana 10-17 -vuotiaita tyttöjä ja poikia. Toiminnassa on koulutuksella keskeinen osa, sillä tavoitteena on opettaa nuorille kattavasti palo- ja pelastusalan alkeita. Osaston jäsenet on harjoituksissa jaettu kolmeen koulutusryhmään iän ja palokuntakokemuksen mukaan.

Ryhmät ovat:

vekarat 10-12 v

tenavat 13-14 v

brankkarit 15-17 v

 Syyskaudella 2021 aloittaa myös varhaisnuorten ryhmä (7-9 -vuotiaat)

Kun nuori täyttää 18 vuotta, hän siirtyy syksyllä johonkin muuhun VPK:n osastoon. Yleisimmin Hälytysosastoon tai Naisosastoon. Halutessaan hänellä on mahdollisuus ryhtyä myös Nuoriso-osaston kouluttajaksi.

Koulutus sisältää mm. ehkäisevää palontorjuntaa, ensiapukoulutusta, alkusammutuskaluston käyttöä sekä paljon muuta palokunnan työhön liittyvää toimintaa. Koulutukseen kuuluu olennaisena osana myös liikenneturvallisuus ja liikunta eri muodoissaan.

KILPAILUT

Erilaisilla kilpailuilla on myös merkittävä rooli osaston toiminnassa. Jäsenet keskenään kilpailevat erilaisissa tieto- ja taitokilpailuissa ja eri palokuntien välisiä kilpailuita on myös useita.

LEIRIT

Leiritoiminta on vilkkaimmillaan kesällä. Silloin leirien pituudet vaihtelevat viikonlopun kilpailuleiristä viikon kestävään koulutusleiriin. LSPel:n leirillä jokainen nuori suorittaa jonkun palokuntanuorille suunnatun kurssin.

Muusta toiminnasta mainittakoon joka toinen vuosi järjestettävä Porin alueen 24h-harjoitus, erilaiset juhlat, tutustumiskäynnit ja retket.

KOKOONTUMISET

Nuoriso-osasto kokoontuu harjoituksiin keskiviikkoisin klo 18.00 Paikka on Porin VPK:n talo osoitteessa Itäpuisto 13 (Ravintola Punaisen Kukon sisäpiha, puistojen risteyksessä). Harrastus on maksuton.

UUDET JÄSENET

Ota yhteys osaston johtaja Jani Marjakoskeen sähköpostilla jani.marjakoski@porinvpk.fi