Porin VPK:lla viime vuonna 116 hälytystä

Viime vuosi oli Porin VPK:n 150. toimintavuosi. Palokunnalla oli yhteensä 116 hälytystä. Henkilötyötunteja kertyi 2117 tuntia. Suurimmat hälytysmäärät olivat joulukuussa 32. Vähiten hälytyksiä oli lokakuussa, neljä tehtävää. Tehtävistä eniten oli rakennuspaloja 63. Joulukuussa talvimyrsky Seija työllisti palokuntaa 19 vahingontorjuntatehtävällä. Viime vuosien aikana palokuntien hälytysmääriä ovat selvästi nostaneet runsaat sateet ja myrskytuulet, mitkä ovat aiheuttaneet erilaisia vahingontorjuntatehtäviä. Helppous ja herkkyys avun pyytämiseen ovat lisääntyneet, mikä tuo jatkossakin palokunnille entistä enemmän tehtäviä.

Vuonna 2012 hälytyksiä oli 102. 

Palokunnan eri osastoista koostuva Valistusryhmä valisti 11 tilaisuudessa yhteensä 1 930 henkeä. Valistamiseen käytettiin 614 tuntia.

Porin VPK:n palokuntasopimus Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa edellytää10 henkilön hälytysvahvuutta.

VPK:lla on kuljetussopimus Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa valmiusryhmän kuljettamisesta.

Porin VPK:n tarkoituksena on pelastustoimen edistäminen ja kehittäminen sekä pelastusavun antaminen normaali- ja poikkeusoloissa. VPK kokoaa jäsenikseen henkilöitä, jotka ovat vapaaehtoisesti sekä järjestäytyneesti kiinnostuneet edistämään yhteiskunnan ja ympäristön turvallisuutta ja turvaamaan kansalaisia onnettomuuksien aiheuttamilta vaaroilta.

Porin VPK:aan kuuluu noin 200 jäsentä, jotka toimivat kuudessa eri osastossa. Osastot ovat: Esikunta, Hälytysosasto, Naisosasto, Nuoriso-osasto, Soittokunta ja Tukiosasto.

Porin VPK on Suomen toiseksi vanhin vapaaehtoinen palokunta. Se on perustettu vuonna 1863, joten kulunut vuosi oli 150. ja samalla palokunnan juhlavuosi.