Valistusryhmän toimintakertomus 2018

Yleistä
Valistusryhmän 10. toimintavuosi on ollut aktiivista tuloksellista. VPK:mme jäsenistö on osallistunut kiitettävästi Valistusryhmän järjestämiin tilaisuuksiin.

Valistusryhmän kuukausipalaverit
Valistusryhmä on kokoontunut palavereihin 8 kertaa. Kokoontumisissa on suunniteltu tulevia valistustilaisuuksia ja käyty läpi pidetyt tilaisuudet.

Koulutus
Valistusmestarimme Heikki Vähtäri suoritti Pelastusopistolla turvallisuuskouluttajan peruskurssin.

Neljä jäsentämme suoritti SPEK:n Pärjätä 72 tuntia omillaan-kurssinkouluttajakoulutuksen.

Turvallisuusviestintä

Vuoden aikana järjestettiin 27 (v 2017 31)valistustilaisuutta ja valistettiin 3 823 henkeä  (v 2017 6 653). Valistamiseen käytettiin 460 (v 2017 500)tuntia.

Kohteina olivat mm koulut ja eri yhdistysten tilaisuudet.

PÄIVÄ PALOASEMALLA-tilaisuudessa oli 516 (v 2017 335)henkeä, joista lapsia 204.

Olimme mukana myös Suomi Areenan tapahtumissa.

Syksyllä jaettiin Porin alueella 332 henkilölle heijastimet.

Valistusryhmän organisaatio
Valistusmestarina on toiminut Heikki Vähtäri ja apulaisvalistusmestarina Esa Heino. Sihteerinä on ollut Antero Luonila.

VPK:mme jäsenistä Valistusryhmän toimintaan on osallistunut yhteensä 71 (v 2017 94)henkeä. Osastoittain: Esikunta 4, Hälytysosasto 25, Naisosasto 13, Nuoriso-osasto 5, Soittokunta 18 ja Tukiosasto 6 henkeä.

Harrastustunnit
Valistusryhmän harrastustuntimäärä oli yhteensä 856 (v 2017 997) tuntia.Osastoittain tunnit jakaantuivat seuraavasti: Esikunta 22 (45), Hälytysosasto 336 (365), Naisosasto 115 (99), Nuoriso-osasto 52 (110), Soittokunta 19 (24) ja Tukiosasto 312 (354) tuntia.

Heikki Vähtäri                                                   Antero Luonila
valistusmestari                                                 Valistusryhmän sihteeri