Täyttä toimintaa-tapahtuma

Porin VPK:n toimintaan mukaan aikoville järjestetään TÄYTTÄ TOIMINTAA-tapahtuma keskiviikkona 11.5. kello 18-20 Porin VPK:n paloasemalla, Itäpuisto 13.

  • Hälytysosaston toimintaan voi tutustua kokeilemalla eri toimintoja, joita vaaditaan osastoon aikovilta.
  • Naisosaston toimintaa esitellään eri pisteissä mm palokuntakilpailutoimintaa ja muonitustoimintaa.
  • Nuoriso-osaston toimintaan voi tutustua erilaisten pienten tehtävien avulla.
  • Soittokunta esittelee soittimiaan ja toimintaansa.

Tervetuloa!

Etukäteen voi ilmoittautua www.palokuntaan.fi

Porin VPK:n sivujen päivitys

Porin VPK:n nettisivut on rakennettu uudelleen. Sisältö on pääosin sama kuin aikaisemminkin, mutta joiltain osin asioita on ryhmitelty uudelleen. Suurin muutos koskee sivuston toteutustapaa, mikä ei lukijalle ehkä näy kovinkaan selvästi.

Sivujen edellinen versio oli tehty perinteiseen tapaa koodaamalla. Se on edelleenkin toimiva tapa, mutta sen ylläpito vaatii html-koodin käytön osaamista ja on jossain määrin työlästäkin. Siksi kynnys muutosten tekemiseen ei ollut aivan matala.

Uudet sivut on rakennettu ns. sisällönhallintajärjestelmän avulla. Sivujen luominen vaatii erityisosaamista ja se onkin toteutettu yhdessä web-suunnittelija Juho Saukon kanssa. Sen sijaan sivujen päivitys on nyt paljon yksinkertaisempaa eikä vaadi kovin syvällistä koulutusta. Juho Saukko vertaa sen vaativuutta tekstinkäsittelyohjelman käyttöön.

Kuvien esittämiseen sivuilla on nyt myös paljon paremmat mahdollisuudet erillisen tähän tarkoitukseen tehdyn ohjelmiston avulla. Digikuvia löytyy varmasti joka osastolla monesta kamerasta. Pankaa kuvat liikkeelle ja muidenkin nähtäviksi!

Sivujen sisältö on vielä monelta osin keskeneräinen, mutta tarkoituksena onkin tästä eteenpäin kehittää antia ja suorittaa päivitystä yhteisvoimin, useamman palokuntalaisen voimin. Allekirjoittanut järjestää lähiaikoina palaverin, jossa käytännön toimia pohditaan. Sitä ennen otan mielelläni vastaan ajatuksia eri osastojen ja yhteisten alueiden sisällöstä.

Heikki Takala