Naisosaston toiminta

Kokoukset

Kerhoiltoja pidetään joka toinen keskiviikko paitsi kesä-elokuun aikana. Osaston toimintaohjeen mukaisia naistyötoimikunnan kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Osallistutaan VPK:n kevät- ja syyskokouksiin sekä palokuntanaisten alueen toimintaan.

Koulutus

Osallistutaan pelastusalan liiton naistyön järjestämille kursseille ja neuvottelupäiville. Osallistutaan valtakunnallisille palokuntanaistyön opintopäiville. Kerhoiltojen yhteydessä kartutetaan tietoja ja taitoja palokuntanaistyön toimintamuotojen eri alueilla.

Valistus

Pidetään valistustilaisuuksia lapsille ja myös aikuisille mahdollisuuksien mukaan.

Huolto

Osallistutaan hälytysmuonituksiin tarvittaessa sekä muonitetaan VPK:n eri tilaisuuksia. Tarvittaessa muonitetaan VPK:n nuoriso-osaston oma leiri ja osallistutaan Länsi-Suomen ja Uudenmaan pelastusliittojen järjestämälle palokuntanuorten leirille. Huolehditaan VPK:n kerhotilojen ja saunatilojen siisteydestä sekä varushuollosta.

Lähimmäisapu

Pyrimme muistamaan tulipalossa tai muussa onnettomuudessä kotinsa menettäneitä.

Varainhankinta

Pidämme Porin-päivänä myyjäiset kerhohuoneella sekä arpajaisia eri tilaisuuksissa. Etsitään uusia rahanhankintamuotoja.

Muu toiminta

Osallistumme SPEK:n järjestämiin valtakunnallisiin tapahtumiin sekä VPK:n joulujuhlien järjestelyihin. Annetaan työapua VPK:lle ja sen nuoriso-osastolle tarpeen mukaan.