Porin VPK:lla viime vuonna 94 hälytystä

Viime vuosi oli Porin VPK:n 152. toimintavuosi. Palokunnallamme oli yhteensä 94 hälytystä. Henkilötyötunteja kertyi 2 304 tuntia. Suurimmat hälytysmäärät olivat syyskuussa (12 kpl). Vähiten hälytyksiä oli tammikuussa ja joulukuussa, kummassakin kuussa neljä tehtävää. Tehtävistä eniten oli rakennuspaloja, joita oli 74 kpl. Hälytysmäärissä ei ole tapahtunut isoja muutoksia aikaisempiin vuosiin verrattuna. Viime vuonna VPK:lle kertyi henkilötyötunteja yli 250 tuntia enemmän kuin edellisvuonna. 

Palokunnan eri osastoista koostuva Valistusryhmä valisti 26 tilaisuudessa yhteensä 3 423 henkeä. Tilaisuuksien lukumäärä on yli kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Kohteina olivat koulut ja eri yhdistysten tilaisuudet. Valistamiseen käytettiin 663 tuntia.

Mikko Jönkkäri

VPK:n päällikkö

040 744 1852