Viime vuonna 114 hälytystä

Viime vuosi oli Porin VPK:n 151. toimintavuosi. Palokunnalla oli yhteensä 114 hälytystä. Henkilötyötunteja kertyi 2043 tuntia. Suurimmat hälytysmäärät olivat elokuussa (15 kpl). Vähiten hälytyksiä oli helmikuussa ja marraskuussa, kummassakin kuussa viisi tehtävää. Tehtävistä eniten oli rakennuspaloja, joita oli 57 kpl. Viime vuonna palokuntaa työllistivät myös maastopalot, joita oli aikaisempia vuosia enemmän (16 kpl). Hälytysmäärissä ei ole tapahtunut isoja muutoksia aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Palokunnan eri osastoista koostuva Valistusryhmä valisti 12 tilaisuudessa yhteensä 1 788 henkeä. Kohteina olivat koulut ja eri yhdistysten tilaisuudet. Valistamiseen käytettiin 564 tuntia.

Mikko Jönkkäri

VPK:n palokunnanpäällikkö