Tukiosaston toimintakertomus 2018

TUKIOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

Tukiosaston tehtävänä on tukea VPK:n muiden osastojen, sekä Klubitoimikunnan ja Valistusryhmän toimintaa. Osaston jäsenten asiantuntemusta hyödynnetään VPK:n yhteisten tehtävien hoitamisessa.

Osaston jäsenten vahvuus on kokemus VPK-toiminnasta sekä pelastusalan vankka ammatillinen osaaminen

OMA TOIMINTA

Tukiosaston toiminnan painopiste on ollut VPK:n Valistusryhmän työn tukeminen. Jäsenet toimivat valistajina eri tapahtumissa ja Päivä Paloasemalla-tapahtumassa.

Keväällä pidettiin siivoustalkoot. Kesäkuussa osallistuttiin VPK:n 155 v tilaisuuksiin.

Syksyllä autettiin Naisosastoa Porin päivän järjestelyissä. Joulukuussa pidettiin toimintavuoden päätöstilaisuus.

TOIMINTA VPK:N YHTEISTEN ASIOIDEN HOITAMISESSA

Tuula Toivanen on toiminut Nuoriso-osaston kouluttajana. Hän siirtyi Naisosastoon 5.9.

 Heikki Vähtäri on Valistusryhmän valistusmestari.

Jouko Nurmén on Klubitoimikunnan jäsen ja Juha Nurminen kutsuttu jäsen.

Antero Luonila on toiminut VPK:n tiedottajana ja Valistusryhmän sihteerinä.

Esa Heino on toiminut Valistusryhmän apulaisvalistusmestarina ja VPK:n tapahtumissa järjestysmiestehtävissä.

JÄSENISTÖ JA TOIMIHENKILÖT

Vuoden lopulla jäsenmäärä oli 16 (v 2017 17) henkeä.

Tukiosastolaisille kertyi yhteensä 676 (v 2017 796)harrastustuntia, josta Valistusryhmässä toimintaa oli 312 (v 2017 354) tuntia.

Osaston johtajana on toiminut Jouko Nurmén, varajohtajana Esa Heino ja sihteereinä Juha Nurminen ja Antero Luonila.