Valistusryhmän toimintakertomus 2017

Yleistä

Valistusryhmän toiminta on ollut aktiivisin sen 9. toimintavuoden historiassa. VPK:n jäsenistö on osallistunut kiitettävästi Valistusryhmän järjestämiin tilaisuuksiin.

Valistusryhmän kuukausipalaverit

Valistusryhmä on kokoontunut palavereihin 9 kertaa. Kokoontumisissa on suunniteltu tulevia valistustilaisuuksia ja käyty läpi pidetyt tilaisuudet.

Koulutus

Keväällä annettiin ensiapukoulutusta 49 VPK:mme jäsenelle.

Turvallisuusviestintä

Vuoden aikana järjestettiin peräti 31 (v 2016 31) valistustilaisuutta ja valistettiin 6 653 (v 2016 4293) henkeä. Valistamiseen käytettiin 500 (v 2016 654) tuntia.

Kohteina olivat mm koulut ja eri yhdistysten tilaisuudet.

PÄIVÄ PALOASEMALLA-tilaisuus sai liikkeelle 335 (v 2015 448) henkeä. 112-päivänä valistettiin koululaisia Porin Kaarisillan yhtenäiskoulussa. Olimme mukana NouHätä aluekilpailun järjestelyissä sekä Suomi Areenan tapahtumissa.

Valistusryhmän organisaatio

Valistusmestarina on toiminut Heikki Vähtäri ja apulaisvalistusmestarina Esa Heino. Sihteerinä on toiminut Antero Luonila.

VPK:mme jäsenistä Valistusryhmän toimintaan on osallistunut yhteensä 94 (v 2016 93) henkeä. Osastoittain: Esikunta 7, Hälytysosasto 31, Naisosasto 13, Nuoriso-osasto 19, Soittokunta 18 ja Tukiosasto 6 henkeä.

Harrastustunnit

Valistusryhmän harrastustuntimäärä oli yhteensä 997 (v 2016 1 101) tuntia. Osastoittain tunnit jakaantuivat seuraavasti: Esikunta 45 (59), Hälytysosasto 365 (364), Naisosasto 99 (84), Nuoriso-osasto 110 (89), Soittokunta 24 (105) ja Tukiosasto 354 (400) tuntia.

Heikki Vähtäri                                                  Antero Luonila

valistusmestari                                                           Valistusryhmän sihteeri