Tukiosaston toimintakertomus 2017

 

UUSI JOHTOSÄÄNTÖ

Tukiosaston uusijohtosääntö tuli voimaan 1.1.2017. Siinä todetaan, että Tukiosaston tehtävänä on tukea VPK:n muiden osastojen, sekä Klubitoimikunnan ja Valistusryhmän toimintaa. Osaston jäsenten asiantuntemusta hyödynnetään VPK:n yhteisten tehtävien hoitamisessa.

Osaston jäsenten vahvuus on kokemus VPK -toiminnasta sekä pelastusalan vankka ammatillinen osaaminen.

OMA TOIMINTA

Tukiosaston toiminnan painopiste on ollut VPK:n Valistusryhmän työn tukeminen. Jäsenet toimivat valistajina eri tapahtumissa ja Päivä Paloasemalla-tapahtumassa.

Kesäkuussa vietettiin Tukiosaston 20-v juhlaa VPK:n lauluillan yhteydessä. Syksyllä autettiin Naisosastoa Porin päivän järjestelyissä. Osallistuttiin myös ensiapukoulutukseen.

Syksyllä autettiin Naisosastoa Porin päivän järjestelyissä. Joulukuussa pidettiin toimintavuoden päätöstilaisuus.

TOIMINTA VPK:N YHTEISTEN ASIOIDEN HOITAMISESSA

Tuula Toivanen on toiminut Nuoriso-osaston kouluttajana, VPK:n Hallituksen jäsenenä ja Klubitoimikunnan jäsenenä.

Heikki Vähtäri on Valistusryhmän valistusmestari.

Jouko Nurmén on Klubitoimikunnan jäsen ja Juha Nurminen kutsuttu jäsen.

Antero Luonila on toiminut VPK:n tiedottajana, Valistusryhmän sihteerinä sekä VPK:n toiminnantarkastajan varamiehenä.

Esa Heino on toiminut Valistusryhmän apulaisvalistusmestarina ja VPK:n tapahtumissa järjestysmiestehtävissä.

JÄSENISTÖ JA TOIMIHENKILÖT

Vuoden lopulla jäsenmäärä oli 17 (v 2016 22) henkeä.

Tukiosastolaisille kertyi yhteensä 796 (v 2016 819) harrastustuntia, josta Valistusryhmässä toimintaa oli 354 (v 2016 400) tuntia.

Osaston johtajana on toiminut Jouko Nurmén, varajohtajana Esa Heino ja sihteereinä Juha Nurminen ja Antero Luonila.