Benz Gaggenau 100 vuotta

Porin VPK:n 159. syntymäpäivänä 4.6.2022 paljastettiin Suomen hienoimman vanhan paloauton kunniaksi muistolaatta.

Paloautovanhuksemme Benz Gaggenau täytti viime syksynä jo 100 vuotta! Auto on myös Suomen pisimpään yhtäjaksoisesti rekisterissä ollut paloauto.

Muistolaattahankkeen alullepanija ja tekstin suunnittelija on paloalan pitkäaikainen uurastaja ja Porin VPK:n esikunnan johtaja Lauri Lempinen.

Benz Gaggenau oli mukana mm. vuonna 1973 palokunnan 110-vuotisjuhlaparaatissa.

Tukiosaston toimintakertomus 2019

TUKIOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

Tukiosaston tehtävänä on tukea VPK:n muiden osastojen, sekä Klubitoimikunnan ja Valistusryhmän toimintaa. Osaston jäsenten asiantuntemusta hyödynnetään VPK:n yhteisten tehtävien hoitamisessa.

Osaston jäsenten vahvuus on kokemus VPK-toiminnasta sekä pelastusalan vankka ammatillinen osaaminen.

OMA TOIMINTA

Tukiosasto kokoontui yhteensä 9 kertaa vuoden aikana.

Laskiaistiistaina hoidimme soihtujen huollon 1. kertaa, tehtävän vapauduttua Esikunnalta. Keväällä siivoustalkoot. Syksyllä autoimme Naisosastoa porin päivän järjestelyissä (teltan pystytys ja purku, sekä soppatykkien nouto ja palautus Nuorisotalolle). Päivä Paloasemalla-tapahtuma työllisti meitä sekä järjestely- että valistustehtävissä. Jouko Nurmén ja Esa Heino HAKA-koulutuksessa 14.11. Vierailu Meri-Porin paloasemalle 21.11 ( 7 henk.). Joulukuussa oli toimintavuoden päätöstilaisuus.

TOIMINTA VPK:N YHTEISTEN ASIOIDEN HOITAMISESSA

 Riku Vuori oli Valistusryhmän valistusmestari.

Jouko Nurmen oli Klubitoimikunnan jäsen ja Juha Nurminen kutsuttu jäsen.

Antero Luonila/ Heikki Takala ovat toimineet VPK:n tiedottajana ja Antero Luonila myös Valistusryhmän sihteerinä.

Esa Heino on toiminut Valistusryhmän apulaisvalistusmestarina ja VPK:n tapahtumissa järjestysmiestehtävissä.

JÄSENISTÖ JA TOIMIHENKILÖT

Vuoden lopulla jäsenmäärä oli 17 henkeä.

Tukiosastolaisille kertyi yhteensä xx harrastustuntia, josta Valistusryhmässä toimintaa oli XX tuntia. Yhteensä 

Osaston johtajana on toiminut Jouko Nurmén, varajohtajana Esa Heino ja sihteereinä Juha Nurminen ja Antero Luonila.

Soittokunnan toimintakertomus 2019

Soittokunnan toiminta vuonna 2019 jatkui perinteiseen tapaan. Soittotaitoa ja yhteissoittoa kehitettiin harjoitusten ja esiintymisten sekä yhteisen toiminnan kautta. Soittokunta on yksi Porin VPK:n kuudesta osastosta ja toimii samalla Otsolan kansalaisopiston musiikkiopetuksen kurssina.

Soittokunnan koulutuksesta ja johtamisesta vastasi kapellimestari Markku Ollila, joka toimi myös osastonjohtajana. Varakapellimestarina oli Heikki Takala.

Johtokunnan jäseninä toimivat Saana Pulkkinen, Heikki Takala, Teija Takala, Juho Nordman ja Sari Vesiluoma. Johtokunnan puheenjohtajana toimi Heikki Takala, varapuheenjohtajana Saana Pulkkinen, sihteerinä ja nuotistonhoitajana Teija Takala, kalustonhoitajana Juho Nordman ja puvustonhoitajana Saana Pulkkinen. 

Soittokunnan jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 26. Soittajien osallistumisaktiivisuus ja sitoutuminen toimintaan on ollut hyvä. Vuoden harrastustuntien yhteismäärä oli 2718 tuntia. Harjoituskertoja oli 38 ja soittokeikkoja oli yhteensä 12. Saksofonikvartetti ”Brankkarikvartetti” jatkoi toimintaansa, harjoitteli 9 kertaa ja esiintyi kolme kertaa. 

Vuosi 2019 oli soittokunnan 135. toimintavuosi. Soittokunnan esiintymisiä ja tapahtumia olivat laskiaismarssi, LSPeL:n alueen VPK-soittokuntien yhteiskonsertti Porin Lyseosalissa ja myöhemmin Turussa Sigyn-salissa, esiintyminen Helsingissä kolmen palokunnan yhteisessä juhlaparaatissa, Porin alueen VPK-lauluilta, Kunniapäällikkö Antero Luonilan hautaustilaisuus, Porin päivän soitto palokunnan pihassa, Soittokunnan konsertti ”Pariisin taivaan alla” Susanna Haaviston kanssa, Päivä palokunnassa-tapahtuma ja joulurauhan julistus raatihuoneella sekä perinteiset oman palokunnan kokoukset.

Brankkarikvartetin ohjelmaan sisältyi musiikkitervehdykset vanhuksille Diakonialaitoksen Diavire-hoitokodissa ja Ruskakodissa sekä syyskonsertin mainostus kirjaston musiikkiosastolla. 

Soittokuntaa ovat liittotasolla edustaneet Markku Ollila ja Teija Takala LSPeL:n soittokuntatyöryhmässä sekä Teija Takala järjestövaliokunnassa ja aluetoimikunnassa.

Seuraavan toimintavuoden haasteisiin lähdetään edelleen kapellimestari Markku Ollilan johdolla. Soittokunta haluaa jatkaa uutta oppivana ja kehittyvänä puhallinorkesterina.

Esitämme lämpimät kiitokset kuluneesta vuodesta Soittokunnan jäsenille, Porin VPK:n hallinnolle sekä kaikille muille VPK:n jäsenille, jotka ovat osaltaan auttaneet Soittokunnan toimintaa.

Markku Ollila, soittokunnan johtaja

Heikki Takala, puheenjohtaja

Esikunnan toimintakertomus 2019

Lauri Lempinen

ESIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

 • EK:n 63. toimintavuosi
 • hyväksytty Esikunnan kevätkokouksessa 14.1.2020 

YLEISTÄ TOIMINNASTA:

Esikunta on jatkanut johtosääntönsä mukaista toimintaa. Vuosi 2019 oli Esikunnan 63:s toimintavuosi.

Osaston tarkoituksena on vapaaehtoisen palokuntaperinteen ja -hengen vaaliminen ja kehittäminen sekä VPK – toiminnan tukeminen parhaan kykynsä mukaan.

Toimintakertomusta täydentäviä yksityiskohtaisia tilasto- ym. tietoja on tilastonikkari Teuvo Kaapelin laatimissa asiakirjoissa ja tietenkin kokousten pöytäkirjoissa.  Tarja Hakanen avusti osastoa tietojen kirjaamisessa HAKA-rekisteriin.

Esikunta kiittää kaikkia palokuntalaisia ja yhteistyötahoja hyvästä yhteistyöstä.

JÄSENISTÖ:

Kertomusvuoden lopulla Esikunnan kirjavahvuus oli 13 palokuntaveteraania, joista toimintaan osallistui 6-8 henkeä. Esikuntalaisia on osastona ja jäseninä osallistunut n. 50 eri oman toimintansa, VPK:n yhteisiin tai sidosryhmätapahtumiin kooten niistä yhteensä 566 harrastustuntia (v. 2018 836). Talkooapua on jouduttu vähentämään. Päivä Paloasemalla–tapahtumaan Kauko Salonen oli ainoa paikalle kyennyt. Teuvo Kaapeli on huolehtinut, että Kerhohuoneen seinäkello jaksaa raksuttaa ja mitata myös tulevaa aikaa. Jäsenistöä koskevat tiedot on mainittu kertomuksen seuraavassa luvussa tapahtumajärjestyksessä. Keväällä Matti Kraapo ja Lauri Lempinen osallistuivat arkiston tyhjentämiseen ja säilytettävän materiaalin inventointiin. He avustivat myös Tuula Toivasta, joka kuvasi, luetteloi ja paketoi vanhat kuvataulut asiaankuuluvasti edelleen säilytettäviksi.

Jäsenistämme Marko Koponen menehtyi helmikuussa. Esikunnan vanhin jäsen vuodenvaihteessa oli Kauko Niittymaa ja nuorin Petri Vinberg. Maaliskuun alussa Esikunnan keski-ikä oli 75,31 vuotta. Matti Kraapo on palokunnan kunniapäällikkö.

VARSINAINEN TOIMINTA:

Seuraavassa on tapahtumat esitetty kuukausittain aikajärjestyksessä. Kuukausikokousten pöytäkirjat osanottajineen ja muiden tapahtumien kutsut ja ohjelmat ovat pöytäkirjojen liitteinä.

8.1.              Kuukausikokous, paikalla oli kuusi jäsentä.

12.2.             Kuukausikokous, paikalla oli viisi jäsentä.

20.2.             Surusanoma: Marko Koponen oli menehtynyt.

Hän oli syntynyt 12.3.1966. Jäseneksi palokunnan Nuoriso-osastoon hän liittyi 14.11.1979 ja siirtyi kolmanteen joukkueeseen 2.9.1984. Hälytysosastoon hän siirtyi1.1.1996 ja Esikuntaan 14.5.2013. Hän palveli seuraavissa palokunnan luottamustoimissa: Joukkueen johtaja, kalustonhoitaja ja apulaiskalustonhoitaja sekä lipunkantaja.

5.3.               Laskiaismarssia ja toritapahtumaa olivat seuraamassa Teuvo Kaapeli ja Matti Kraapo

7.3.               Marko Koposta Käppärän hautausmaan suuressa Kappelissa olivat isä Pertin lisäksi saattamassa Ari Lehtimäki ja Lauri Lempinen.

12.3.            Kuukausikokous, paikalla oli 6 jäsentä sekä Tomi Peltomäki, joka esitteli esikuntalaisille uutta Mersu-miehistöautoa ja sen hienouksia. Autoa saa ajaa vasta ao. perehdytyskoulutuksen saatuaan. Vietettiin hiljainen hetki Marko Koposen muiston kunnioittamiseksi.

4.4.               Lauri Lempinen osallistui pääkäyttäjä Heikki Takalan järjestämään Haka-tilaisuuteen.

9.4.              Kuukausikokous, paikalla oli 6 jäsentä.

25.4              Tampereen ja Turun veteraanien vierailu Poriin toteutettiin suunnitellun ohjelman ja lähetetyn kutsun mukaisesti. Seuraavassa on tiivistelmä päivän kulusta:

–     Tervetulokahvit nautittiin Kerhohuoneella, jossa osastonjohtaja Lauri Lempinen ja puheenjohtaja Tarja Hakanen toivotti tervetulleiksi vieraat, joiden joukossa oli paljon Tarjan järjestökonkarituttuja vuosien varrelta.

–      Myös palokunnanpäällikkö Joonas Kekki esitti tervehdyksensä.

–      Päivän kuljetuksiin oli varattu Sundell Oy:n museobussi vuosimallia 1969. Kuljettaja Matti Sundell kertoi ennen liikkeelle lähtöä bussin historiasta ja soitti haitarilla Linjuripolkan.

–     Matkalla Virkistyshotelli Yyteriin Lempinen kertoi matkan aikana eräistä kohteista, esimerkkinä edellisvuoden Asuntomessut.

–     Hotellin 7. kerroksen terassilla ihailtiin Yyterin merimaisemaa ja kuultiin hotellinjohtaja, VPK:n hälytysosastonjohtaja Lauri Turtolan kertomana Yyterin ja hotellin palvelutarjonnasta.

–    Lounas nautittiin hotellin Merisalissa.

–    Katsastettiin Meri-Porin uusi paloasema päälisin puolin ja pysähdyttiin hetkeksi kahvila Kallon Valon tuntumaan.

–    Iltapäivää vietettiin perinteisin tavoin ostopalveluna Pihlavan VPK:n tiloissa, jossa isäntänä muutaman muun paikallisen veteraanin kera toimi Matti Lehtonen.

–    Tamperelaiset olivat matkassa 9, turkulaiset 8 veteraanin voimin. Porilaisista päivään osallistuivat mainitun Lempisen lisäksi Matti Kraapo, Teuvo Kaapeli, Johannes Karttunen ja Tapio Vuorenmaa. Yyterin osuudessa oli mukana myös Pertti Kauppila.

25.4.             VPK:n kevätkokouksessa Kerhohuoneella vietettiin hiljainen hetki 20.2. menehtyneen Marko Koposen muistolle. Kauko Salonen oli estynyt vastaanottamaan hänelle myönnettyä VPK:n 70-vuotispalvelumerkkiä. Kokouksen sihteerinä toimi VPK:n sihteeri Ari Lehtimäki.

28.4.             LSPeL:n, Porin toiminta-alueen ja kuuden (Porin, Lapin, Uudenkaupungin, Raision, Maarian ja Turun VPK-soittokunnat) Suuri puhallus –konsertti Lyseosalissa, lavalla oli yhtä aikaa 70 soittajaa. Kapellimestareina toimivat Reijo Borman, Markku Ollila ja Essi Rae. Konsertti on ilmainen, kahvimaksu oli vapaaehtoinen. Esikunnasta musiikista nauttimassa oli Lauri Lempinen.

14.5.            Kuukausikokous, paikalla oli 6 jäsentä ja puheenjohtaja Tarja Hakanen, joka kokouksen aluksi luovutti Kauko Saloselle Porin VPK:n jäsenyydestä 70v vuosimerkin. Onnittelut Kaukolle!

23.5.             LSPeL:n Porin toiminta-alueen veteraanipäivä Uudenkoiviston VPK:n isännöimänä klo13.00. Esikunta kokoontuu asemalle klo 12.00. Tilaisuuteen osallistuivat Matti Kraapo, Teuvo Kaapeli, Kauko Salonen, Tapio Vuorenmaa ja Lauri Lempinen.

11.6.             Klubitoimikunnan järjestämään lauluiltaan osallistuivat Matti Kraapo ja Teuvo Kaapeli avec ja Lauri Lempinen.

13.6.             Porin ja Salon veteraanien vierailuun Kaarinan VPK:n kollegojen vieraiksi Ari Lehtimäen turvallisessa kyydissä osallistuivat Tarja Hakanen, Matti Kraapo, Teuvo Kaapeli, Kauko Salonen ja Lauri Lempinen. Asemalla juotujen tulokahvien jälkeen siirryttiin Ruissaloon, jossa lounas, sauna ja muuta virkistystä.

7.7.               VPK:n kesäretken peruunnuttua osallistujien vähäisen määrän vuoksi Klubi risteili Reposaareen ja takaisin M/S Charlotalla. Lounas nautittiin Ravintola Reposaaressa. Esikunnasta mukana olivat Matti Kraapo ja Lauri Lempinen.

17.7.             Lauri Lempinen osallistui pelastuslaitoksen keskuspaloasemalla järjestettyyn Suomen Palopäällystöliiton seminaariin.

22.7.             Tapio Vuorenmaata hänen 75-vuotispäivänään kävivät onnittelemassa Matti Kraapo, Kauko Salonen ja Lauri Lempinen.

13.8.             Kilpailupäivä Yyterin golfkentällä + kuukausikokous

Johannes Karttusen junailemaan kolmen rastin (puttaus, frisbee, tarrataulu) osallistuivat Karttusen lisäksi Matti Kraapo, Teuvo Kaapeli, Kauko Salonen, Pertti Koponen, Tapio Vuorenmaa, Ilkka Vastamaa ja Lauri Lempinen. Kilpailun kolme parasta olivat Karttunen, Vuorenmaa ja Kaapeli. Kuukausikokouksen anti täydelliset tulokset esitetään pöytäkirjassa.

15.8.             LSPL:n veteraanipäivä Kiukaisten uudella paloasemalla

                      Päivä eteni totutun kaavan mukaisesti. Kiukaisten VPK:n veteraaniosaston pj. Martti Mäntyharjun avajaissanojen jälkeen kuultiin kunnan tervehdys ja Satakunnan pelastuslaitoksen tervehdys pelastuspäällikkö Jyri Leppäkosken esittämänä. Päivän musiikista ja juonnosta vastasi Ari Nurmi. Lounaan jälkeen oli mahdollisuus tutustua asemaan, kilpailla ja nauttia makkaraa virvokkeineen.

                      Alueen veteraanitoimikunnan järjestämään bussimatkaan osallistuivat Teuvo Kaapeli, Kauko Salonen ja Tapio Vuorenmaa. Tilaisuuteen osallistui 365 paloveteraania.

29.8.             Porin palolaitoksen veteraanien järjestämään kesäretkeen Tampereelle (Pirkanmaan pelastuslaitoksen keskuspaloasema, sen palomuseo, Vehoniemen automuseo ja Herkkujuustola) osallistuivat Teuvo Kaapeli, Tapio Vuorenmaa avec ja Lauri Lempinen.

10.9.            Kuukausikokous oli samalla osaston syyskokous, jossa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio. Paikalla oli kuusi jäsentä. Toimihenkilövalinnat tehtiin marraskuun kokouksessa

28.9.            Porin päivänä Matti Kraapo toimi oppaana Benzin tallissa.

8.10.            Esikunnan vuosipäivä aloitettiin lounaalla Wilmassa. Ennen kokousta Heikki Takala opasti esikuntalaisia palokuntarekisteri Hakan käytössä. Paikalla oli seitsemän jäsentä.

12.11.          Kuukausikokous, jossa tehtiin esitys palokunnanpäällikölle osaston johtajaksi (Lauri Lempinen) vuodelle 2020 sekä tehtiin muut toimihenkilövalinnat. Paikalla oli 6 jäsentä.

23.11.           Päivä paloasemalla–tapahtumaan ainoastaan Kauko Salonen kykeni osallistumaan.

23.11.           Palokunnan syyskokoukseen klo 15.00 Kerhohuoneella osallistuivat Matti Kraapo ja Lauri Lempinen. Kokouksessa Lempinen lahjoitti VPK:lle palokunta ohjaaja Uuno Viljasen Porin Seudun Palopäällystöyhdistykselle lahjoittaman Uunon tietokiulu–kiertopalkinnon, jonka Tauno Lempinen oli voittanut omakseen. Talteen otettiin myös ko. yhdistyksen toinen kiertopalkinto, koska siitä oli viimeisen kerran kilpailtu 2003 ja yhdistyksen toiminta oli sittemmin hiipunut. Lisätietoja on toimintakertomuksen lopussa.

10.12.          Jouluruokailu Porin palolaitoksen veteraanien ja kutsuvieraiden kanssa. Varaus tehtiin 65 henkilölle, josta laitoksen veteraanien osuus 45. Tervehdyksen esittivät Esikunnan johtaja Lauri Lempinen, paloveteraanien pj. Tapio Kumpulainen ja VPK:N pj. Tarja Hakanen. Pelastuslaitoksen kuulumisista kertoi palastuspäällikkö Jyri Leppäkoski, jonka lisäksi tilaisuuteen osallistui kolme muuta laitoksen edustajaa. Yhteislaulut säesti Anne-Marie Kiiski.

                      Esikunnasta ruokailuun ja sen järjestelyihin eri vaiheissa osallistuivat (nimen perässä ovat harrastustunnit):

 • Lauri Lempinen, 12
 • Ari Lehtimäki, 3
 • Kauko Salonen, 3
 • Tapio Vuorenmaa, 6
 • Matti Kraapo, 4
 • Teuvo Kaapeli, 4
 • Johannes Karttunen, 4

OSASTON TOIMIHENKILÖT JA EDUSTUKSET

 • Johtaja Lauri Lempinen
 • Varajohtaja, kunniapäällikkö Matti Kraapo
 • Sihteeri Ari Lehtimäki
 • Tilastonikkari Teuvo Kaapeli
 • Kahvikassan hoitaja, tila- ja autovaraukset Ari Lehtimäki
 • VPK:n Hallituksen sihteeri Ari Lehtimäki
 • Klubitoimikunta Lauri Lempinen, kutsuttuina Matti Kraapo ja Ari Lehtimäki, joka toimi Klubin sihteerinä
 • Porin Vapaapalokuntien yhdistyksen hallituksen jäsen Ari Lehtimäki
 • LSPeL:n veteraanityövaliokunnassa Ari Lehtimäki Porin aluetoimikunnan edustajana.
 • LSPeL:n Porin aluetoimikunnassa Ari Lehtimäki
 • LSPeL:n Porin aluetoimikunnan veteraanityön kunniajäsen on Matti Kraapo
 • LSPeL:n Porin toiminta-alueen veteraanien aluetoimikunnan sihteeri Ari Lehtimäki
 • Lauri Lempinen osallistui Valistusryhmän kokouksiin.

ERÄITÄ MUISTETTAVIA  AJANKOHTIA:

Esikunnan perustamisesta 65 vuotta lokakuussa 1921

Benz Poriin 17.10.1921= sata vuotta sitten, tempaus? lehdistö? pinssi?, laatta Benzin tallin seinälle?

Anders Axel Anderssonin (21.3.1822 – 11.6.1881) syntymästä 21.3.2022 syntymästä 200 v. Esko Antti-Poika kirjoittaa kirjaa isoisoisästään. Kirja on suunniteltu julkaistavaksi Kerhohuoneella 21.3.2022.

_______________

UUNO VILJANEN

 1. 5.6.1904, liittynyt 2.3.1922, konttoristi

Harjoituskomppanian (Nuoriso-osasto) ensimmäinen johtaja 1927 – 1929 ja uudelleen 1935 – 1942. 

Palokuntien Keskusliiton (→ SPTL, SPEK) palokuntaohjaaja

Vuonna 1951 marraskuun kokouksessa ehdotti naistoimikunnan perustamista → Naisosasto 11.2.1952

PORIN SEUDUN PALOPÄÄLLYSTÖYHDISTYS

Perustettiin 1947

Uuno Viljasen lahjoitus: Tietokilpailun kiertopalkinto Uunon tietokiulu

1963 Tauno Lempinen

1964 Toivo Iloniemi

1965 Toivo lloniemi/2

1966 Heimo Ylermä

1967 Tauno Lempinen/2

1968 Tauno Lempinen/3, kiulu omaksi

Rauman seudun palopäällystökerho lahjoitti tietokilpailupokaalin 18.6.1983

1994 Matti Kraapo

1995 Jouni Roos

1996 Jarmo Heino

1997 Antti Finska

1998 Kalervo Laaksonen

1999 Heikki Vähtäri

2000 Jouni Roos/2

2001 Kalervo Laaksonen/2

2002 Jarmo Kivistö

2003 Antti Finska/2

Pokaali on tallessa Porin VPK:ssa.

Joulurauha julistettiin Porin raatihuoneelta

 
 

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen julisti joulurauhan tuttuun tyyliin.

Kuva ja teksti Sakari Muurinen

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen julisti joulurauhan tuttuun tyyliin.
Satakunnan Kansa näytti tilaisuuden suorana jouluaattona. 

Tilaisuudessa Porin VPK:n soittokunta soitti ensin joululauluja. Kello 11.58 oli Jumala ompi linnamme -virren vuoro.

Luukkonen luki julistuksen tasan kello 12, jonka jälkeen laulettiin Maamme ja soitettiin Porilaisten marssi.

Joulurauha julistettiin Porissa ensimmäisen kerran 1700-luvulla. Tapa otettiin uudelleen käyttöön vuonna 1960.

Tekstin on oman ilmoituksensa ja säilyneen perimätiedon mukaan kirjoittanut Satakunnan Museon johtajana toiminut Unto Salo.

Tekstin pohjana Salo käytti turkulaisten julistusta, jota hän muokkasi vähemmän rangaistuspainotteiseen muotoon sekä täydensi jouluevankeliumiviittauksilla.

Antero Luonilan kuva lisättiin merkkihenkilöiden kuvagalleriaan

Edesmenneen kunniapuheenjohtaja Antero Luonilan muotokuva paljastettiin palokunnan syyskokouksessa 23.11.2019.

Muotokuva on ripustettu Kerhohuoneen seinälle. Muotokuvan paljastamista oli seuramassa kokousväen lisäksi Antero Luonilan omaisia. Airueina toimivat Pirjo Soini ja Jarmo Heino. Soittokunta juhlisti muotokuvan paljastamista Fredrik Paciuksen Fanfaarilla.

Muotokuvaan esittelyteksteineen voit tutustua nettisivuillamme kohdassa Yhdistys / VPK:n historia / Porin VPK:n merkkihenkilöitä. Linkki: Antero Luonila

Syyskokouksen päätöksiä

Porin Vapaaehtoinen Palokunta ry:n 156. syyskokous pidettiin lauantaina 23.11.2019.

Hallituksen puheenjohtajaksi seuraaviksi kahdeksi kalenterivuodeksi 2020 – 2021 valittiin Sini-Vuokko Risti. Nykyinen puheenjohtaja Tarja Hakanen on toiminut tehtävässään vuodesta 2012 lähtien ja väistyy paikaltaan omasta aloitteestaan.

Yhdistyksen hallitukseen valittiin erovuoroisten jäsenten tilalle kahdeksi kalenterivuodeksi Sari Vesiluoma, Petri Vallin, Tarja Hakanen ja Ari Lehtimäki. Puheenjohtajaksi valitun Sini-Vuokko Ristin tilalle valittiin vuodeksi 2020 Tuomas Koota. Hallituksessa jatkavat Joonas Kekki, Taina Saari, Juho Hemmilä ja Jani Marjakoski.

Palokunnanpäällikkönä jatkaa Joonas Kekki edelleen vuonna 2020.

90-vuotias Taisto sai apua porilaiselta talkooporukalta

Teksti ja kuvat: Radio Pori 1.10.2019

Villasen keräämä talkooporukka päätti laittaa Taiston pihan kuntoon

Porilainen 90-vuotias Taisto Lindqvist päätyi yllättäen hyväntekeväisyyden kohteeksi, kun Jarkko Villasen keräämä talkooporukka saapui paikalle tarjoten auttavaa kättä pihahommissa. Juttu lähti käyntiin Villasen bongatessa somesta kirjoituksen siitä, miten lähimmäistä ei enää auteta. Villanen keräsi työkavereitaan kasaan, ja lähti auttamaan somekirjoituksen tehneen ystävänsä naapuria, 90-vuotiasta Taistoa. Talkooporukka laittoi kolme motillista puita talvisäilytykseen, hakkasi halkoja, ajoi nurmikkoa ja siisti puskittuneen pihan. Idea lähti myös elämään Villasen työpaikalla LähiTapiolassa, yritys otti nimittäini tänä vuonna käyttöön palkallisen hyväntekeväisyysvapaan mahdollisuuden henkilöstölleen. 

– Olen itse rakentanut tämän talon 50-luvulla. Tämä apu on hienointa mitä voin saada, kertoo talonomistaja Taisto Lindqvist.

Talkooporukka kokee saavansa hyväntekeväisyydestä myös itselleen hyvän mielen, tempaukset ovat tuoneet myös vaihtelua  työpäiviin. Hyväntekeväisyyspäivää ei saatu ilman apuvoimia tehtyä valmiiksi, vaan yhtiö päätti haastaa vielä Porin Vapaaehtoisen Palokunnan mukaan Taiston luokse puhdistamaan rännit, joita hän ei itse ole päässyt puhdistamaan muutamaan vuoteen.

– Me lähdimme mukaan koska paikallinen hyväntekeminen ja auttaminen ovat meillekin tärkeitä teemoja, emme me tietenkään kaikkialle ehdi mutta aina kun on mahdollista, niin osallistumme tällaisiin tempauksiin, kiittelee Porin vapaapalokunnan ensimmäinen apulaispäällikkö Lauri Turtola.

Tänä syksynä hyväntekeväisyys on laajentunut LähiTapiola ryhmässä ja lähialueellakin on saatu haastettua toimijoita mukaan.