Porin VPK:n toimintakertomus 2017

PORIN VAPAAEHTOINEN PALOKUNTA RY:N TOIMINTAKERTOMUS

VUODELTA 2017

(Hallituksen esitys VPK:n kevätkokoukselle 21.4.2018) 

Yleistä

Palokunnan perustehtävä, joka on ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojeleminen, on hoidettu palokuntasopimuksen velvoitteiden mukaisesti. VPK:n toiminta kokonaisuudessaan on ollut tavoitteelliseen suunnitelmallisuuteen perustuvaa. 154 –vuotisella kokemuksella on selvitetty myös akuutit haasteet.

Palokunnalla oli yhteensä 87 hälytystä. Hälytysosaston harrastustuntimäärä oli 5527h, koko palokunnan harrastustuntimäärän ollessa 14917h.

Porin VPK:n palokuntasopimus Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa edellyttää 10 henkilön hälytysvahvuutta.

Porin VPK:n tarkoituksena on pelastustoimen edistäminen ja kehittäminen sekä pelastus-avun antaminen normaali- ja poikkeusoloissa.

VPK kokoaa jäsenikseen henkilöitä, jotka ovat vapaaehtoisesti, sekä järjestäytyneesti kiinnostuneet edistämään yhteiskunnan ja ympäristön turvallisuutta ja turvaamaan kansalaisia onnettomuuksien aiheuttamilta vaaroilta.

Pelastustieto-lehti järjesti 100-vuotiaan itsenäisen Suomen kunniaksi kilpailun, jossa lehden lukijat äänestivät hienoimman vanhan paloauton. Voittajaksi selvisi Porin VPK:n Benz Gaggenau vuodelta 1921. ”Kun Benz saapui kaupunkiin vuonna 1921, se oli Porin VPK:lle ja Porin kaupungille erittäin arvokas. Palokunta pystyi sen avulla sammutta-maan tulipaloja ajan oloon nopeasti ja tehokkaasti. Runsaat 90 vuotta myöhemmin Benz oli myös hyvin arvokas sekä VPK:lle että kaupunkilaisille. Autovanhus oli tunnistettu kulttuuriperinnöksi, joka palveli menneisyyden käsittämistä ja tuki yhteisön identiteettiä. Punaisen kukon kesyttäjästä oli tullut koko kaupungin kulttuuriperintöä.” Benziä käytettiin tositoimissa aina 1950-luvulle saakka.

Benz teki töitä myös Suomen tasavallan kohtalonvuosina. Talvisodassa Mäntyluodon satama joutui pommitusten kohteeksi ja Benz oli siellä sammutustöissä.

Kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin VPK:n Kerhohuoneella 8.4.2017.

Hallituksen puheenjohtaja Tarja Hakanen avasi kokouksen katsauksella edellisen toimintavuoden tapahtumiin.

–                    Kuultiin Soittokunnan ohjelmaa, viimeisenä Porin VPK:n kunniamarssi

–                    Merkittiin läsnäolijoiden nimet jäsenluetteloon. Kokouksessa oli läsnä 22 äänivaltaista edustajaa.

–                    Luovutettiin seuraavat palvelusvuosimerkit: Kari Pekka 70v, Partanen Tauno 50v (Partasen oltua matkoilla, saa hän merkkinsä myöhemmin).

–                    Mestariluokan harrastusmerkin on saavuttanut Petri Vallin. Merkki luovutetaan Vallinille myöhemmin, hänen palattuaan matkoilta.

–                    Palolassen maljan hallitustyöskentelystä on ansainnut Tuula Toivanen. Malja luovutetaan hänelle myöhemmin.

–                    Eino Salosen maljan päällystö- alipäällystötyöskentelystä on ansainnut Heikki Vähtäri. Malja luovutetaan hänelle myöhemmin.

–                    Siirrettiin Nuoriso-osastosta Hälytysosastoon Tikka Sofia, Tikka Kristiina ja Sammalisto Ville.

Yhdistyksen syyskokous pidettiin Kerhohuoneella 18.11.2017. Hallituksen puheenjohtaja Tarja Hakanen avasi kokouksen.

–                    Kuultiin Soittokunnan ohjelmaa, viimeisenä Porin VPK:n kunniamarssi

–                    Yhdistyksen puheenjohtaja Tarja Hakanen ilmoitti, että ennen kokouksen alkua pidetään Suomi 100-juhlavuoteen liittyen kunnianosoitus VPK:n, sekä muille sankarivainajille ja sotiemme veteraaneille VPK:n sankarivainajien ja heidän muistotaulunsa paljastamisen kunnioittamiseksi. Muistotaulun paljastamisesta oli kulunut lähes päivälleen 70 vuotta. Esikunnan johtaja Lauri Lempinen alusti tilaisuuden, jonka jälkeen Soittokunta soitti Kothenin hymnin. Hymnin jälkeen kertoi Lempinen tarkemmin 70 vuotta sitten pidetystä tilaisuudesta, joka päättyi Porilaisten marssiin. Myös Lempisen esitys päätettiin Porilaisten marssiin, joka kuunneltiin seisten.

–                    Merkittiin läsnäolijoiden nimet jäsenluetteloon. Paikalla oli 54 äänivaltaista jäsentä.

Palokunnan päälliköksi vuodelle 2018 valittiin Joonas Kekki.

Hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi valittiin yksimielisesti Tarja

Hakanen.

Seuraaviksi kahdeksi kalenterivuodeksi (2017 – 2018) valittiin Hallituksen jäseniksi

erovuorossa olevien tilalle: Mikko Jönkkäri, Juho Hemmilä, Joonas Kekki, Marko Kokko ja

Juha Veräväinen.

Vuoden 2017 Hallituksessa jatkavat Mikko Jönkkäri, Joonas Kekki, Marko Kokko, Juha

Veräväinen ja Juho Hemmilä. Muiksi Hallituksen jäseniksi seuraaviksi kahdeksi vuodeksi

valittiin Kimmo Salminen, Ari Lehtimäki, Petri Vallin ja Mikko Järvinen.

Tilintarkastajaksi valittiin Kaarina Pyydönniemi HT, varatilintarkastajaksi Heikki Santavuo HT.

Osastojen toiminnasta

Osastot, Klubitoimikunta ja Valistusryhmä laativat omat toimintakertomuksensa. Kertomukset julkaistaan VPK:n nettisivuilla kunkin osaston asioiden yhteydessä.

Jäsenistö                                    

Osasto Jäsenmäärä Muutos Tunnit 2017
Hälytysosasto 57 -3 5527
Esikunta 18 3 1443
Naisosasto 18 -2 1642
Nuoriso-osasto 18 -13 1893
Soittokunta 36 2 3630
Tukiosasto 17 -5 782
Kannatusjäsen 1    
Yhteensä 165 -18 14917

 

Kunniapäällikkö on Matti Kraapo ja kunniapuheenjohtaja Antero Luonila. Kunniajäseniä ovat Pekka Kari, Tarja Hakanen ja Altti Lehtola. Jäsenistön merkkipäiviä on huomioitu vakiintuneeseen tapaan. 

Hallitus

Hallitus kokoontui vuoden aikana varsinaisiin kokouksiin11 kertaa. Hallituksen muodostivat: 

Puheenjohtaja Tarja Hakanen                                         Juho Hemmilä

Vara pj Kimmo Salminen                           Jani Marjakoski

Sihteeri Ari Lehtimäki                                                      Joonas Kekki

Apulaissihteeri Marko Kokko                                          Juha Veräväinen

Palokunnan pääll. Mikko Jönkkäri                                   Tuula Toivanen                

Lisäksi Hallituksen kokouksiin on osallistunut asiantuntijana rahastonhoitaja Taina Saari.

Tilintarkastaja oli Esa Paananen HT, varalla Kaarina Pyydönniemi HT ja toiminnantarkastaja Orvo Luoma, varalla Antero Luonila. 

Toimihenkilöt:                   

Päällystö

Palokunnanpäällikkö                                 Mikko Jönkkäri

Palokunnan 1. apulaispäällikkö                 Joonas Kekki

Palokunnan 2. apulaispäällikkö                 Juho Hemmilä

Esikunnan johtaja                                     Lauri Lempinen

Naisosaston johtaja                                  Pirjo Soini

Tukiosaston johtaja                                  Jouko Nurmén

Soittokunnan johtaja                                 Markku Ollila

Nuoriso-osaston johtaja                           Jani Marjakoski

Alipäällystö

Hälytysosaston esimiehet                        Esa Ilkka, Marko Kokko, Petri Vallin, Lauri Turtola,

Juha Veräväinen, Taisto Wägg ja Mikko Järvinen

Valistusmestari                                        Heikki Vähtäri

VPK:n tiedottaja                                        Antero Luonila

Kalustonhoitaja                                         Riku Vuori ja Aleksi Kivimäki

Varusvastaava                                        Jyri-Petteri Mäkinen ja Joni Lehtinen

Muut toimihenkilöt

Isännöitsijä                                               Mikko Järvinen

Avainasiat ja tilavaraukset yms.              Ari Lehtimäki

Kiinteistönhoitajat                                     Olli Vinberg ja Pertti Koponen

Kiinteistönhoidon apul.                             Pirjo Soini

Kiinteistöhälytyksien vastaanottajat         Tuomas Koota ja Joni Lehtinen

Nuoriso-osaston varajohtaja                    Jenni Autio

Nuoriso-osaston kouluttajat                      Riku Vuori, Marko Kokko, Niko Aronen, Jarkko Koivumäki, Joni Lehtinen, Tuomas Uusi-Rantala, Janina Holmström, Nina Aronen, Tuula Toivanen ja Hermanni Väisänen

Lipunkantajat                      Raimo Saari, Seppo Saari ja Arto Inberg

Työsuojeluasiamies                                  Esa Ilkka

Jäsenrekisterinhoitaja                              Heikki Takala

Kalusto ja varusteet

Lisääntyneiden hälytystehtävien johdosta varusteita ja kalustoa on hankittu tarpeen ja taloussuunnitelman mukaisesti. Akuutit hankinnat on suoritettu asianmukaisin päätöksin.

Kiinteistöt

Vuoden aikana vuokrasuhteissa ei tapahtunut muutoksia. Vuokralaisia ovat edelleen PK-Taberna Oy, Hostel Buisto ja Taito Satakunta ry.

Tiedottaminen

VPK:n toimintaohje numero seitsemän mukaan tiedottamisen kohderyhminä ovat toisaalta palokunnan jäsenet (sisäinen tiedottaminen) ja toisaalta media, viranomaiset, palokunnat ja muut sidosryhmät (ulkoinen tiedottaminen). Porin VPK:n tiedottamisesta vastaavat Hallitus ja sen nimeämä VPK:n tiedottaja sekä erityistapauksissa tehtävään erikseen nimetyt henkilöt.

Palokunnan tiedottaminen jäsenistölle on hoidettu sääntöjen, ohjeen, vakiintuneiden menettelytapojen ja kulloistenkin tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Sisäisen tiedotuksen pääkanavat ovat sähköposti, ilmoitustaulut ja osastojen kokoukset.

Kevät-, syys- ja Hallituksen kokousten päätöksistä lähetetään sähköinen jäsentiedote, joita käytetään muutenkin tarvittaessa. VPK:n nettisivujen Uutiset -osasto palvelee jäsenistöä, mutta ovat myös kaikkien netin käyttäjien luettavissa. Ulkoisen ja sisäisen tiedottamisen VPK:n tiedottaja Antero Luonila on hoitanut kiitettävästi vuosien kokemuksen tuomalla rutiinilla. 

Korvaukset ja avustukset

Nykyinen palokuntasopimus Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa on ollut voimassa seitsemän vuotta.

Kulttuurilautakunta myönsi musiikkiavustuksen. Muita avustuksia olemme saaneet kaupungilta Vapaapalokuntien yhdistyksen kautta, sekä talonomistaja Serafiina Lammisen säätiöltä. Ravintola PK Taberna on avustanut Naisosastoa ja Soittokuntaa sekä tukenut Esikunnan toimintaa. Nuoriso-osasto sai avustuksen Vuorineuvos Erik Rosenlewin säätiöltä.

Vakuutukset

Kiinteistö- ja kalustovakuutukset ovat IF-vakuutusyhtiössä, henkilökohtaiset tapaturmavakuutukset ovat Pohjolassa.

Edustukset                                           

Porin VPK on ollut kertomusvuonna edustettuna seuraavissa järjestöissä:

 • Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton hallitukseen kuului Kimmo Salminen
 • Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton Tiedotusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Markku Heino
 • LSPeL:n veteraanitoimikunnassa Tapio Vuorenmaa puheenjohtaja
 • LSPeL:n veteraanitoimikunnassa Ari Lehtimäki sihteeri
 • LSPeL:n Porin toiminta-alueen naistyö, varajohtaja ja sihteeri Elisa Ohrankämmen sekä läänin keittiöryhmä Pirjo Soini
 • LSPeL:n kouluttaja (JVT-kurssi) Joonas Kekki
 • LSPeL:n veteraanityövaliokunta, Tapio Vuorenmaa
 • LSPeL:n aluetoimikunta, hälytysosaston edustajat Simo Saari ja Nina Aronen
 • LSPeL:n aluetoimikunta, Teija Takala, Heikki Vähtäri ja Ari Lehtimäki jäseninä
 • Suomen Sopimuspalokuntien liitto Ry, Markku Heino työryhmän jäsen
 • Sopimuspalokuntien työterveyshuollon (pelastuslaitos), yhteyshenkilö Kimmo Salminen
 • Talonomistaja Serafiina Lammisen säätiön hallitus, jäsen ja varapuheenjohtaja Tarja Hakanen, varajäsen Petri Vallin
 • Soittokunta on Suomen puhallinorkesteriliiton jäsen
 • Teija Takala on LSPeL järjestövaliokunnan jäsen
 • Porin Vapaapalokuntien Yhdistyksen hallituksessa Ari Lehtimäki

Lisäksi

154-vuotiaan Porin VPK:n toiminta jatkuu vireänä ja hyvässä palokuntahengessä. Jäsenistö on aktiivista ja oppimishaluista. Nuoria jäseniä koulutetaan varmistamaan tulevaisuuden toimintaa. Viime vuosina on monia suuria kunnostustöitä toteutettu. Kalustostrategia turvaa raskaiden yksiköiden ajanmukaisuuden ja toimintavalmiuden.

Palokuntayhdistyksen Hallitus kiittää jäsenistöä ja eri tehtävissä puurtaneita toimihenkilöitä pyyteettömästä, monesti ihan työstä käyvästä harrastuksesta VPK:n ja kaupunkilaisten turvallisuuden hyväksi.

 

Tarja Hakanen                                                                Ari Lehtimäki

puheenjohtaja                                                                sihteeri