Tukiosaston toimintakertomus 2016

YLEISTÄ

Tukiosaston toiminnan painopiste on ollut VPK:n Valistusryhmän työn tukeminen ja VPK.n yhteisten tehtävien hoitaminen. Osaston jäsenten vahvuus on kokemus VPK -toiminnasta sekä pelastusalan vankka ammatillinen osaaminen.

UUSI JOHTOSÄÄNTÖ

VPK:n Hallitus hyväksyi viime keväällä Tukiosaston uuden johtosäännön, joka tulee voimaan 1.1.2017. Siinä todetaan, että Tukiosaston tehtävänä on tukea VPK:n muiden osastojen, sekä Klubitoimikunnan ja Valistusryhmän toimintaa. Osaston jäsenten asiantuntemusta hyödynnetään VPK:n yhteisten tehtävien hoitamisessa.

OMA TOIMINTA

Kevätkaudella käytiin Pelastuslaitoksella kuuntelemassa Ilkka Vastamaan esitelmää ajankohtaisista pelastusalan asioista. Valistusmestari Heikki Vähtäri piti oppitunnin turvallisuusviestinnästä. Syksyllä autettiin Naisosastoa Porin päivän järjestelyissä. Osallistuttiin alkusammutuskoulutukseen (AS 1).

Joulukuussa pidettiin toimintavuoden päätöstilaisuus. Tukiosaston 20-vuotistapahtuma siirrettiin seuraavalla vuodelle.

TOIMINTA VPK:N YHTEISTEN ASIOIDEN HOITAMISESSA

Tuula Toivanen on toiminut Nuoriso-osaston kouluttajana, VPK:n Hallituksen jäsenenä ja Klubitoimikunnan jäsenenä.

Heikki Vähtäri on Valistusryhmän valistusmestari.

Jouko Nurmén on Klubitoimikunnan jäsen ja Juha Nurminen kutsuttu jäsen.

Antero Luonila on toiminut VPK:n tiedottajana, Valistusryhmän sihteerinä sekä VPK:n toiminnantarkastajan varamiehenä.

Kari Lattu oli kuolemaansa asti Valistusryhmän asiantuntija.

Esa Heino on toiminut VPK:n tapahtumissa järjestysmiestehtävissä.

JÄSENISTÖ JA TOIMIHENKILÖT

Vuoden lopulla jäsenmäärä oli 22 (v 2015 26) henkeä.

Tukiosastolaisille kertyi yhteensä 819 (v 2015 776) harrastustuntia, josta Valistusryhmässä toimintaa oli 400 (v 2015 359) tuntia.

Osaston johtajana on toiminut Jouko Nurmén, varajohtajana Heikki Vähtäri ja sihteereinä Juha Nurminen ja Antero Luonila.

Vastaa