Porin VPK:n muistomerkeistä

PORIN VPK:N MUISTOMERKISTÄ JA LAATOISTA SEKÄ KILVISTÄ

Teksti:
Lauri Lempinen, Esikunnan (veteraanien) johtaja 
 26.10.2022

Vuosina 2018 – 2019 kokosin lukuisista eri lähteistä sekä viranomaisten ja omaisten avulla tietoja merkkihenkilöistä, joiden perusteella tein esittelytekstit kuvineen taulujen esittämistä henkilöistä, joita VPK on halunnut kunnioittaa heitä esittävillä muotokuvilla. Esittelytekstit on luettavissa oheisesta linkistä.

Kesällä 2022 sain idean alkaa koota tietoja kuvineen myös VPK:n aikaansaamista historiallisista henkilöitä ja toimintaa kuvaavista muistomerkistä ja –laatoista. Olen itse ollut mukana eräissä hankkeissa ja niiden toteuttamisessa, 

Yhteenvedossa on myös eri tavoin hankittuja tietoja tontilla olevista kiinteistöihin ja toimintaan liittyvistä kilvistä. Kiitän Ari Lehtimäkeä aineiston kuvaamisesta. 

Toisissa yhteenvedoissa on hyvinkin tarkat tiedot, jotka on selostettu laajalti ajatuksella, että kaikkien käytössä ei ole aikoja kuvaavia historiikkeja ja kaikkia tapahtumia ei niistä välttämättä löydy. Toisaalta nettisivujamme saattavat tutkia myös muut henkilöt kuin oman palokuntamme jäsenet. Toivon mukaan heistäkin löytyy palokuntamme toiminnasta kiinnostuneita.

Palokuntamme vanhoja arkistotietoja olisi ollut mahdollista tutkia, mutta minulla ei monestakaan syystä ollut siihen mahdollisuuksia.

VPK:n omien aikaansaannosten lisäksi koosteessani on ravintolarakennuksen pohjoisseinällä oleva porilaissyntyisen runoilija Emil von Qvantenin muistolaatta ja siihen liittyvää Wikipedia -aineistoa.

Koostamani aineisto on luettavissa laattojen ja kilpien kronologisessa järjestyksessä.