Pysäköinti palokunnan pihassa

Palokunnan pysäköintitapaa on muutettu, jotta luvatonta pysäköintiä paloaseman pihalla saadaan vähennetyksi ja hälytykselle tuleville jäsenille turvataan pysäköintimahdollisuus paloaseman pihassa.

Paloaseman pihassa olevat pysäköintipaikat on tarkoitettu VPK:n jäsenille ja sopimusten mukaan vuokralaisille ja palokunnan vieraille. VPK:n jäsenille pysäköintilupa on henkilökohtainen etu, jota ei voi siirtää toiselle henkilölle. 

Oikeus pysäköintiin osoitetaan uusilla pysäköintilupakorteilla, joiden jakelua on jo tehty. Vanhat luvat eivät enää kelpaa. Lupia jakaa ensisijaisesti isännöitsijä, mutta myös muut hallituksen jäsenet.

Hostellin, PK:n ja TaitoShopin sovitut paikat on merkitty pihalle erikseen ja näillä paikoilla ei ole palokunnan jäsenillä pysäköintioikeutta, paitsi hälytykselle tulevilla hälytysosaston jäsenillä, jos muut paikat on varattu.

Osastojen autoileville vieraille isäntä hankii tilapäiset vierasluvat ja huolehtii niiden palauttamisesta. Pelastusajoneuvot eivät tarvitse lupakorttia.

Uudet pysäköintisäännöt tulivat voimaan 15.10.2020. VPK on sopinut kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta ja porteille on asennettu asiasta tiedottavat liikennemerkit. On huomattava, että pysäköintivirhemaksun maksamatta jättäminen aiheuttaa merkinnän luottotietoihin.

Epäselvät tapaukset selvitetään päällikön tai puheenjohtajan kanssa.